Arvoden

Tillbaka till Författarförmedlingen

Arvodeslista

Nedanstående arvoden är minirekommendationer. Det står varje författare fritt att begära högre ersättning för sitt arbete. Arvodeslista för utskrift

Offentligt framträdande

 • Bibliotek, konferenser, litteraturfestival och
  liknande (framträdande upp till två timmar)
 • därefter per påbörjad timme
 • Framträdande upp till 15 min**

Exkl. soc. avg.*

 • 4 566
 • 571
 • 2 130

Inkl. soc. avg.

 • 6 000
 • 750
 • 2 800

Skolan (även folkhögskola) Klassbesök***

 • 1 lektion upp till 60 minuter
 • 2 lektioner
 • 3 lektioner
 • 4 lektioner
 • per ytterligare lekt samma dag
 • Storsamling (flera klasser)
 • Studiedag för lärare

Exkl. soc. avg.

 • 2 283
 • 3 044
 • 3 805
 • 4 566
 • 1 141
 • 4 566
 • 8 370

Inkl. soc. avg.

 • 3 000
 • 4 000
 • 5 000
 • 6 000
 • 1 500
 • 6 000
 • 11 000

Skrivarläger

 • Per dag, minst tre dagar och max fyra timmar/dag

Exkl. soc. avg.

 • 4 566

Inkl. soc. avg.

 • 6 000

* Utöver arvodet tillkommer sociala avgifter som är 31,42 % för vanlig A-skattare, 15,49 % för ungdomar födda 1986 och yngre, 10,21 % för pensionärer födda 1938– 1946. Arvodet som anges inkl. soc. avg. gäller F-skattare.

** Vid poesifestivaler och liknande där författaren enbart läser sin egen text tillkommer ingen moms på arvodet.

*** Klassbesök: en klass åt gången, ej fler än 35 elever.


RESOR och eventuella hotellkostnader tillkommer. Milersättning: 18,50 kr/mil.

MOMS (25 %) tillkommer i de fall författaren är F-skattare eller momsregistrerad A-skattare. Författarbesök i skolan är momsfritt.

TRAKTAMENTE kan vid förhandsöverenskommelse utgå vid övernattning för a-skattare. Schablonbelopp heldag 220 kr, halvdag 110 kr. Avdrag för måltider mm, se mer detaljerad information på Skattesverkets broschyr Traktamenten och andra kostnadsersättningar.