Jacob Akerstrom

På skrivkammaren – Vreden – 19 oktober

Gäster: Aase Berg och Mats Kolmisoppi, samtalsledare: Anna Mattsson och Martin Engberg. Vrede kan vara en stark komponent i ett författarskap, som motivation och drivkraft. Vad är det som ligger till grund för sådan vrede? Hur ser den ut när den kommer till uttryck i texten? Är vreden enbart positiv energi eller kan den också fungera […]

Om Litteraturrundan

Om Litteraturrundan

Efter de första tre åren med Litteraturrundan har vi brottats med uppgiften att få fram en mer långsiktig ekonomisk bärkraft för projektet. Årets arrangemang genomförs på sensommaren, i övrigt är Litteraturrundan i stort sig likt. En ny form är på gång till 2017. Litteraturrundan har genomförts under tre år, 2013-15 i regi av Författarcentrum Syd, […]

Litteraturrundan – frågor och svar

Litteraturrundan – frågor och svar

Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen i centrum. Litteraturrundan är fylld av samtal om böcker, högläsningar, workshops, poesivandringar, skrivarkurser, dramatiseringar med mera. Författarna öppnar sina hem eller har arrangemang i mer offentliga lokaler, ibland i sällskap med […]

Korrekturtjänsten

Korrekturtjänsten

Vill du ha hjälp med att få ditt manuskript korrekturläst? Alla våra korrekturläsare har erfarenhet av korrekturläsning från förlag och/eller tidningsbranschen. Korrekturläsaren går igenom och markerar felaktigheter i språket såsom stavfel, särskrivningar, fel i interpunktion, grammatik etc. Vi tar emot alla slags manus. Om du vill ha hjälp med innehållet i ditt manuskript, se Lektörstjänst. Manuskriptet […]

Redaktörstjänsten

Redaktörstjänsten

Redaktörstjänsten vänder sig till dig som har kommit så långt med ditt manus att du betraktar det i stort sett som klart, som inte har trillat ner i någon av de vanligaste fallgroparna och som nu behöver hjälp med de sista justeringarna. Kontakt med redaktören har du via mejl eller per telefon, om ni bor för långt ifrån varandra […]

Lektörstjänsten

Lektörstjänsten

Lektörstjänsten är till för dig som vill ha ett professionellt och pålitligt omdöme om det du skrivit. Alla våra lektörer är yrkesverksamma författare som också har erfarenhet av lektörsarbete från förlag eller liknande. Vi har lektörer inom samtliga genrer: barn- och ungdomslitteratur, poesi, prosa, science fiction, facklitteratur … Observera att tjänsten på inget sätt garanterar manuskriptets […]

Elva vanliga fallgropar

Elva vanliga fallgropar

Vilka är de vanligaste bristerna i manuskripten du läser? Den frågan ställde vi till en av våra mest erfarna lektörer. Till svar fick vi texten ”Tio vanliga fallgropar”. Sedan dess har vi hittat en fallgrop till, så varsågod, här är elva fallgropar att försöka undvika att ramla ner i. Att du tror att ditt manus […]

Respons

Respons

– Jag är mycket nöjd med utlåtandet. Det blir till stor hjälp för att utveckla mitt manus, men också för mitt fortsatta självförtroende. Framför gärna mitt tack till den för mig okände lektören! Hen skriver på ett uppmuntrande och vänligt sätt, men har pekat konstruktivt kritiskt på väldigt viktiga saker. Det känns kul och motiverande […]

Visa fler...

Manushjälp

Har du författardrömmar? Vi väcker dig! Författarcentrum Öst kan erbjuda tre typer av manushjälp: lektörstjänst, redaktörtjänst och korrekturtjänst. Våren 2018 erbjuder vi även skrivinspiration i form av kursen Skrivlust. Lektörstjänsten Lektörstjänsten är till för dig som vill ha ett professionellt och pålitligt omdöme om det du skrivit. Alla våra lektörer är yrkesverksamma författare som också har erfarenhet […]

Medverkande författare gymnasiet

Medverkande författare gymnasiet

Nedan finns en lista med de författare som medverkar i höstens omgång av Läsning Pågår Stockholm, för gymnasiet. Presentationerna innehåller rekommenderad läsning inför författarbesöket. Staffan Lindberg Hur är det att jobba som utrikesreporter – att på plats skildra krig, katastrofer och revolutioner? Och hur gör man för att skriva om det så att läsaren rycks […]