Köp boken här!

Köp boken här!

Här är den unika antologin med berättelser av romer och resande i Västra Götaland! Genom att skriva ner sina livs historier har författarna också gett ovärderliga bidrag till vår gemensamma historia.

Majoritetsbefolkningen i Sverige vet ofta väldigt lite om landets romska och resandemedborgare liksom om de EU-romer vi idag möter på gator och torg.

Den ohörda historien kan förhoppningsvis bli en länk mellan mellan olika kulturer i Sverige och mellan det förflutna, nuet och framtiden.

Författare: Bagir Kwiek, Bennie Åkerfeldt, Kurt Magnusson, Celina Adamsson och Alex Skoglund Adamsson, Ajten Berlafa, Robert och Rade Simonovi?, Georgeta Baicu och Adela Jedu. Klicka här för att läsa mer om de medverkande!

Antologin Den ohörda historien kan köpas via Bokus och Adlibris. Den går även bra att beställa direkt via Författarcentrum Väst. Vårt pris: 100 kronor + porto 26.

Beställ genom att mejla till hedvig.vanberlekom@forfattarcentrum.se – ange namn, postadress och antal exemplar du vill köpa. Boken levereras med ett inbetalningskort.