Integration

Film från Made in Backa om unga flyktingar

Made in Backas ensamkommande afghanska ungdomar är med i en ny kort film.  Foto och redigering: Sahar Amini, 23 år, Made in Backa. Ungdomarna berättar om sina livsöden. Detta varvas med deras uppläsningar vid en kväll på Göteborgs stadsbibliotek i höstas. Verksamhetsledare Homeira Tari översatte de texter som då lästes upp och samlade ungdomarna för att sätta samman och […]

Afghanistan mitt ibland oss – unga flyktingar skriver

(Foto: Bo Lambert) De stora skeendena i världen påverkar oss i hög grad här i västra Sverige. Krig och terror fördriver folk från deras hem. Bara i Göteborg finns idag cirka 1300 ensamkommande barn och unga. Vad vet vi om våra nya unga invånare? Vad har de varit med om? Vad tänker de på idag? […]

Köp boken här!

Här är den unika antologin med berättelser av romer och resande i Västra Götaland! Genom att skriva ner sina livs historier har författarna också gett ovärderliga bidrag till vår gemensamma historia. Majoritetsbefolkningen i Sverige vet ofta väldigt lite om landets romska och resandemedborgare liksom om de EU-romer vi idag möter på gator och torg. Den ohörda […]

Made in Kärra nr 4 – berättelser, reportage och intervjuer!

Språk är makt! Made in Kärra är Författarcentrum Västs litterära tidskrift av och för barn i åldrarna 10-13 år  i stadsdelen Kärra i Göteborg. Barnen skriver dikter, berättelser och artiklar och gör reportage under vägledning av en kulturpedagog och gästande journalister och författare. Klicka här för att läsa Made in Kärra på nätet! Du kan beställa […]

Visa fler...

Made in Backa nr 27 – reportage, intervjuer och berättelser

Språk är makt! Made in Backa är Författarcentrum Västs litterära tidskrift av och för barn i åldrarna 10-13 år  i stadsdelen Backa i Göteborg. Barnen skriver dikter, berättelser och artiklar och gör reportage under vägledning av en kulturpedagog och gästande journalister och författare. Klicka här för att läsa Made in Backa på nätet! Du kan […]

Klubb Fenix – exilförfattare

Klubb Fenix är ett nätverk inom Författarcentrum Väst för författare med annat modersmål än svenska. Vi utgår från exilförfattarnas särskilda situation och byter erfarenheter, stödjer varandra och startar olika projekt. Därigenom vill vi ta aktiv del i Sveriges kulturliv. Med våra olika historiska erfarenheter och kulturtraditioner i bagaget kan vi förhoppningsvis visa på hur kulturell mångfald kan […]

En bok till en flykting

Skänk böcker till ensamkommande barn och ungdomar och andra flyktingar! Författarcentrum Väst driver insamlingen En bok till en flykting! Främst behövs ordböcker för persiska, arabiska och andra språk från och till svenska och lättlästa barnböcker på svenska. Böckerna till ensamkommande barn och unga kommer att distribueras via FCV:s litterära elevtidning Made in Backa. Till vårt samarbete med Svenska för […]