Våra integrerande verksamheter

Författarcentrum Väst vill förena arbetet för litteraturen och författarna med att bidra till ett gott och inkluderande samhälle. Vi driver flera verksamheter med integrerande inriktning:

– Made in Backa, vår litterära elevtidning för 10 – 13-åringar i stadsdelen Backa som i viss mån knoppat av sig även i Tuve och Kärra.
– Klubb Fenix – nätverk för invandrade författare i västra Sverige.
– Romska och resandeberättelser i Väst – ett unikt romskt-resande-svenskt samarbete som bland annat lett till den uppmärksammade antologin Den ohörda historien.
– Västra Götalands översättarstöd för att invandrade författare ska kunna läsas på svenska.
– Insamlingen En bok till en flykting – hittills har vi kunnat ge hundratals böcker till barn och unga på flyktingboenden i Göteborg.

+ Tuve och Kärra – Språk är makt

Made in Backa, Made in Tuve och Made in Kärra är Författarcentrum Västs litterära tidskrifter av och för barn i åldrarna 10-13 år  i stadsdelarna Backa, Tuve och Kärra i Göteborg. Barnen skriver dikter, berättelser och artiklar och gör reportage under vägledning av en kulturpedagog och gästande journalister och författare. + Tuve och Kärra Made in […]

Klubb Fenix – exilförfattare

Klubb Fenix är ett nätverk inom Författarcentrum Väst för författare med annat modersmål än svenska. Vi utgår från exilförfattarnas särskilda situation och byter erfarenheter, stödjer varandra och startar olika projekt. Därigenom vill vi ta aktiv del i Sveriges kulturliv. Med våra olika historiska erfarenheter och kulturtraditioner i bagaget kan vi förhoppningsvis visa på hur kulturell mångfald kan […]

Köp boken här!

Här är den unika antologin med berättelser av romer och resande i Västra Götaland! Genom att skriva ner sina livs historier har författarna också gett ovärderliga bidrag till vår gemensamma historia. Majoritetsbefolkningen i Sverige vet ofta väldigt lite om landets romska och resandemedborgare liksom om de EU-romer vi idag möter på gator och torg. Den ohörda […]

Romska och resandeberättelser i väst

Under 2014 – 2016 genomförde Författarcentrum Väst ett större romskt-resande-svenskt samarbete kring romskt och resandeberättande och litteratur. Romsk och resandelitteratur och romskt och resandeberättande är tämligen okända för den svenska allmänheten. Både romerna och resandena själva och vi i majoritetsbefolkningen har ett intresse av att få ta del av denna okända historia. Därför startade vi […]

En bok till en flykting!

– skänk böcker till ensamkommande barn och ungdomar och andra flyktingar! Författarcentrum Väst driver insamlingen En bok till en flykting! Främst behövs ordböcker för persiska, arabiska och andra språk från och till svenska. Böckerna till ensamkommande barn och unga kommer att distribueras via FCV:s litterära elevtidning Made in Backa och vår styrelseledamot Namdar Nasser. Dags att inventera bokhyllor och förråd – kanske har du någon bok av ovan […]

SR:s Kulturnytt om ej utlyst översättarstöd i Västra Götaland

Inspirerade av Litteratur i Västs majutgåva gjorde radions Kulturnytt ett inslag om att regionens unika översättarstöd inte utlyses 2017. Poeten Rasha Alqasim intervjuades, liksom Hedvig van Berlekom på Författarcentrum Väst och Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden i regionen. Förutom vad som framkommer i inslaget hör till saken att ett provöversättningsstöd inrättades förra året. Detta för att […]

Extra: Afghanistan mitt ibland oss – unga flyktingar skriver

(Foto: Bo Lambert) De stora skeendena i världen påverkar oss i hög grad här i västra Sverige. Krig och terror fördriver folk från deras hem. Bara i Göteborg finns idag cirka 1300 ensamkommande barn och unga. Vad vet vi om våra nya unga invånare? Vad har de varit med om? Vad tänker de på idag? […]