Översättarstödet – aktuellt

Översättarstödet i Västra Götaland

Västra Götaland har inte utlyst stödet 2017, information ska komma under våren 2017.  Västra Götalands översättarstöd är för översättning till svenska av invandrade författare som skriver på annat språk än svenska och söks av bokförlag tillsammans med författare. Stödet syftar till att synliggöra författare med invandrarbakgrund och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på dessa. […]