Översättarstödet

Översättarstödet i Västra Götaland

För översättning till svenska av invandrade författares verk. Författaren, förlaget eller översättaren ska vara skriven i Västra Götaland. Västra Götalands översättarstöd är för översättning till svenska av invandrade författare som skriver på annat språk än svenska och söks av bokförlag tillsammans med författare. För närvarande finns ingen utlysning av stödet, information kommer under våren 2017. Stödet […]