Elisabet Nemert

Elisabet Nemert

Jag är adjunkt i svenska, historia, konstvetenskap och filmvetenskap och har undervisat på högstadiet och gymnasiet.