Elisabet Nemert

Elisabet Nemert

Jag är adjunkt i svenska, historia, konstvetenskap och filmvetenskap och har undervisat på högstadiet och gymnasiet. Jag har arbetat som lärarafortbildare och som konsult i etik och livsåskådning. Jag har skrivit åtta romaner och en tjugofemtal läroböcker och fackböcker.  Sedan ett antal år tillbaka arbetar jag som författare och föreläsare på heltid. Läs mer.