Halland

Halland   Halland 3   Halland 2

Författarcentrum Väst har ett 30-tal medlemmar i Halland.

16 januari 2014 ordnades ett gemensamt möte för dessa och Sveriges Författarförbunds medlemmar i regionen (en hel del är dubbelanslutna).

Mötet mynnade ut i att ett nätverk för yrkesverksamma författare i Halland bildades. Sammankallande är Anna Pia Åhslund, SFF:s ombud i Halland, anna.pia@telia.com

Diskussionerna ledde också fram till ett preliminärt sjupunktsprogram, se länk nedan. Flera av punkterna är nu förverkligade!

Arvodering av författare i Halland

Halländsk bokmässa 2016

Nätverket Författarcentrum Väst/Sveriges Författarförbund

Sju punkter för Litteraturen i Halland