Jag skriver i dina ord – Deadline 25 februari

Jag skriver i dina ord – Deadline 25 februari

Jag skriver i dina ord är en skrivtävling för Sveriges gymnasieelever. Tävlingen går ut på att du ska komponera en egen litterär text utifrån en valfri dikt eller låttext. Nu närmar sig deadline – här kan du ladda upp ditt bidrag senast den 25 februari.

Läs mer om tävlingen på www.jagskriver.nu.  Där hittar du också inspiration till det egna skrivandet. Just nu kan du bland annat läsa Clemens Altgårds text Deadline.

 

Detalj ur årets affisch av konstnären Tom Bogaard.

Tävlingen arrangeras av Författarcentrum med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse