Kerstin Paradis Gustafsson får Region Hallands kulturpris

Kerstin Paradis Gustafsson får Region Hallands kulturpris

Textilkonstnären, författaren och ullspecialisten Kerstin Paradis Gustafsson tilldelades Region Hallands kulturpris den 29 november 2017.

Motivering

”Kerstin Paradis Gustafsson har med stor respekt för kvinnors hantverksskicklighet genom sina resor och ett idogt forskningsarbete samlat in kunskaper om ull och ullhantering världen över. Med sin konstnärliga gärning och genom de böcker hon skrivit, delger hon alla slöjd- och hantverksintresserade ovärderliga textila teknikkunskaper. Kerstin Paradis Gustafsson bidrar därmed till att vårt gemensamma textila kulturarv inte går förlorat för kommande generationer.”

Klicka här för att läsa mer!