Läsning Pågår Gymnasiet Stockholm

Läsning Pågår Gymnasiet Stockholm

Läsning Pågår för Stockholms stads gymnasie- och särgymnasieskolor fortsätter 2017, med den skillnaden att författarbesöken kan bokas under båda terminerna. Besöken är subventionerade av kulturförvaltningen, och författarna i Läsning Pågår är medlemmar i Författarcentrum. Det innebär att din klass får möta en etablerad författare under en lektion för endast 950 kronor. Ni får själva välja vem som kommer till er utifrån det breda urval som finns på hemsidan. Såväl skönlitteratur som facklitteratur ingår. Ta tillfället i akt att arbeta ämnesövergripande, till exempel med historia eller samhällskunskap.

  • Anmälningsavgiften är endast 950 kr/lektion (arvodet för en lektion är i vanliga fall 3000 kr/klass).
  • Författaren besöker en klass i taget, i klassrummet, en lektion per klass.
  • Gäller alla kommunala, fri- och särgymnasieskolor i Stockholms stad.
  • Antalet besök är begränsade av budgeten, så först till kvarn.

Medverkande författare
Författarna som deltar i projektet har alla skrivit böcker som lämpar sig för gymnasiet. Syftet är att dessa möten med författarna, som berättar om skrivande och läsning, ska väcka elevernas läslust, stimulera den språkliga kreativiteten och inspirera dem till att skriva egna texter. Presentationer av deltagande författare finns här: http://forfattarcentrum.se/lasning-pagar-gy…eforfattare-2017/ ?

Anmälan
Anmälningsblankett finns här:
AnmälanLäsningPågårGymnasiet2017 (word)
AnmälanLäsningPågårGymnasiet2017 (pdf)

Utbildningsförvaltningen och Kulturförvaltningen i samarbete med Författarcentrum Öst erbjuder Läsning Pågår i Stockholms stads alla gymnasium och särgymnasium.