Det är dags att söka naturastipendium

Det är dags att söka naturastipendium

Ta chansen att ansöka om lite skrivtid i Norr.

Naturastipendiet innebär gratis boende, men inte resa till eller från stipendiegårdarna, mat eller andra personliga kostnader, om inte annat anges. Ansökan till ett Naturastipendiet bör ha inkommit till sällskapet senast under januari det år det gäller. Du som är medlem i Norrländska litteratursällskapet/FC Norr kan lämna in en ansökan. Du  kan även ansöka om medlemskap i din ansökan.

Vi har ingen särskild ansökningsblankett. Skriv istället ett personligt e-postmeddelande till patrik.torneus@forfattarcentrum.se
Här anger du vilken stipendiegård du är intresserad av, maximalt 3 gårdar. Berätta också om du tidigare fått Naturastipendiet och vilken/vilka gårdar du då vistades på. Ansökningstiden gäller under hela januari månad 2017.

Våra stipendiegårdar 2017 är: Ulvön, Vindelns FHSK, Marsliden, Högbondens Fyr, Jormliens fjällgård, Ricklundgården och Medlefors FHSK.

Läs mer på: http://www.norrlitt.se/naturastipendier/