För medlemmar – anslagstavla, dokument m m

Medlem i Författarcentrum Väst – välkommen!

Du som är medlem i Författarcentrum Väst gör klokt i att hålla dig à jour med denna sida. Den kompletterar ditt digitala medlemsblad Dikt an men har möjlighet att nå ut snabbare med nyheter.

Får du inte Dikt an? Kolla så att den inte sorteras undan av ditt mejlprogram till Kampanjer, Socialt eller i värsta fall Skräp! Lägg in avsändaren bland dina kontakter så att mejlprogrammet känner igen Dikt an. Får du ändå inte Dikt an – hör av dig till hedvig.vanberlekom@forfattarcentrum.se

På denna sida finns:

– Lösenordsskyddad sida – med kallelser och handlingar till årsmöten och annat som rör föreningens inre arbeteklicka här för att komma dit!

– Anslagstavla – med aktuella tips om sådant du kan ha nytta av som medlem.

– Författarcentrum Väst – till din tjänst! En sammanställning av våra tjänster till dig, dina förmåner och möjligheter som medlem.

Anslagstavla

Nu kan du ansöka om kopieringsstipendium: 1 september – 1 oktober 2017

Sveriges Författarförbund utlyser stipendier ur Författarnas Kopieringsfond. Berättigade att söka stipendier ur Författarnas kopieringsfond är författare och översättare av skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur – det vill säga den så kallade allmänlitteraturen (inklusive kulturjournalistik) – samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk vilkas verk kan ha kopierats i undervisningsverksamhet på universitet, högskola eller skola i Sverige. Utgivningen kan vara både analog och digital.
Sökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.

Ansökan ska göras på särskild blankett, som kan laddas ner på www.forfattarforbundet.se eller beställas från Författarförbundets kansli på telefon 08-545 132 00 eller fotokop@sff.info.

Information och anvisningar (pdf)
Ansökningsblankett (pdf)

Mer information samt möjlighet att ansöka om stipendiet digitalt finns på vår hemsida www.forfattarforbundet.se

Författarcentrum fyller 50 och vi i väst efterlyser 50 författare som vill läsa upp 13 oktober!

Riksjubileet ska här i väst firas med pompa och ståt under självaste Kulturnatta i Göteborg, 13 oktober. Det bjuds på lättare mat och dryck. Kom och mingla på Göteborgs Litteraturhus!

Tanken är också att det under kvällen ska ske 50 uppläsningar, därför efterlyser vi nu 50 författare som kan tänka sig att medverka genom att läsa en dikt eller ett kort utdrag ur en roman, novell eller bilderbok. Våra internationella gäster i utbytesprogrammet Harbours and Waters in the North kommer att framträda.

Exakt tid är inte satt, men räkna med max 2 minuter inklusive presentation. Du behöver inte stanna hela kvällen utan kan titta in och titta ut någon gång mellan 18 och 21.

Vill du medverka? Det blir ett roligt evenemang och du kan göra en insats för föreningen. Först till kvarn … Kontakta Louise Halvardsson, louise.ha@gmail.com

Sök Region Hallands litteraturstöd 2017!

Nu finns möjligheten att söka stöd för utgivning av kvalitetslitteratur som har ett värde för Halland. Nästa ansökningsomgång öppnar den 1 oktober. Sista ansökningsdag är 1 november 2017.

Riktlinjer

Stödet är ett efterhandsstöd. Det innebär att man söker stöd när boken kommit ut. Boken ska vara utgiven under de senaste tolv månaderna. Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok.
För bedömningen gäller att boken ska vara av god kvalitet, såväl tekniskt som redaktionellt. Stödet är ett alternativ för litteratur som inte erhållit statligt litteraturstöd, men som har ett värde för Halland. För utgivning av litteratur av nationellt intresse hänvisas till statens stöd.
Högsta möjliga belopp är 50 000 kronor.

Efterhandsstödet kan sökas av förlag och inte av enskilda författare. Som etablerat förlag räknas den bokutgivare vars titlar finns tillgängliga för en bred allmänhet via till exempel bibliotek, bokhandlare och etablerade distributionskanaler.

Mer information finns på: www.regionhalland.se/kultur/projekt-och-stod/regionalt-kulturstod/stod-till-litteratur/
För frågor vänd dig till regionbibliotekarie Maria Ehrenberg, telefon 035-17 98 61, epost maria.ehrenberg@regionhalland.se eller litteraturutvecklare Nina Katarina Karlsson, telefon 0722-386288, epost katarina.karlsson@regionhalland.se


Författarcentrum Väst – till din tjänst!

(Under uppdatering!)

Författarcentrum Väst vill vara till nytta för dig i din gärning som författare. Vi står till din tjänst! Länkarna nedan är en sammanställning av våra tjänster till dig, dina förmåner och möjligheter som medlem. För närmare information – klicka på aktuell länk!

Använd hemsidan!

Vi kan på olika vis synliggöra dig som författare på Författarcentrum Västs hemsida. Klicka här för att läsa mer!