Om oss

Författarcentrum grundades 1967 i Stockholm och är en politiskt och religiöst obunden ideell förening för yrkesverksamma författare. Under 1970-talet bildades fyra regionala föreningar: Författarcentrum Norr, Författarcentrum Syd, Författarcentrum Väst och Författarcentrum Öst. Omkring 1500 författare är medlemmar i någon av de regionala föreningarna.

Författarcentrum riks är en paraplyorganisation för författarförmedlingen och gemensamma frågor. Riksstyrelsen består av en representant från varje regional styrelse och av en ordförande som utses av riks årsmöte där varje region representeras av fyra medlemmar (ombud) som utses på respektive regions årsmöte.

Författarcentrums målsättningar är att
– föra ut litteraturen i samhället, slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten och förbättra författares arbetsmöjligheter.
– öka kontakten mellan författare och allmänheten och verka för en breddning av kulturlivet.
– samverka med kommunala, regionala och statliga organ, bibliotek, skolor, föreningar, övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur.

Läs mer om Författarcentrum mål och verksamhet.

Foto: Gabriella Dahlman