Om oss

Författarcentrum grundades 1967 i Stockholm och är en politiskt och religiöst obunden ideell förening för yrkesverksamma författare. Under 1970-talet bildades fyra regionala föreningar: Författarcentrum Norr, Författarcentrum Syd, Författarcentrum Väst och Författarcentrum Öst. Omkring 1500 författare är medlemmar i någon av de regionala föreningarna.

Författarcentrum riks är en paraplyorganisation för författarförmedlingen och gemensamma frågor. Riksstyrelsen består av en representant från varje regional styrelse och av en ordförande som utses av riks årsmöte där varje region representeras av fyra medlemmar (ombud) som utses på respektive regions årsmöte.

Författarcentrums målsättningar är att
– föra ut litteraturen i samhället, slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten och förbättra författares arbetsmöjligheter.
– öka kontakten mellan författare och allmänheten och verka för en breddning av kulturlivet.
– samverka med kommunala, regionala och statliga organ, bibliotek, skolor, föreningar, övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur.

Läs mer om Författarcentrum mål och verksamhet.

Förslag till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
Som en följd av #metoo-upproret hösten 2017 har Författarcentrums riksstyrelse tagit fram nedanstående förslag till Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Förslaget har behandlats på riksstyrelsens möte i Stockholm den 7-8 december 2017och ska gälla för hela organisationen (Författarcentrum Syd, Norr, Väst och Öst). Policyförslaget kommer att användas som diskussionsunderlag under våren 2018 i Författarcentrums regionala styrelser. Är du medlem i Författarcentrum och har åsikter om förslaget går det bra att kontakta styrelsen i respektive region via det regionala kansliet.

Läs förslaget till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Foto: Gabriella Dahlman