Översättarstödet

Västra Götalands översättarstöd är för översättning till svenska av invandrade författare som skriver på annat språk än svenska och söks av bokförlag tillsammans med författare.

Stödet syftar till att synliggöra författare med invandrarbakgrund och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på dessa. Författaren, förlaget eller översättaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Författarcentrum Väst har fått i uppdrag att administrera stödet.

Klicka här för att läsa mer!

Stöd för provöversättning

2016 inrättades även ett stöd för provöversättning. Syftet är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket. Författaren eller översättaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Klicka här för att läsa mer! 

Kontaktperson

Hedvig van Berlekom
hedvig.vanberlekom@forfattarcentrum.net