Pia Alfredsson

Pia Alfredsson

Jag är verksam som bilderbokskonstnär/illustratör med inriktning på barnlitteratur. Skapar i ord, bild och grafisk form. Bilderboksberättande är hjärtat i mitt skapande: bilderböcker, bokverkstäder, utställningar och artist talks.

Min önskan är att vara i skapandet så mycket som möjligt, själv och tillsammans med andra. Jag vill verka för barns eget skapande bland annat genom olika bokverkstäder. Viktiga ledord är: lekfullhet, nyfikenhet och fantasi. Läs mer.