Släppfest för Provins på Littfest

Släppfest för Provins på Littfest

SAMHÄLLSKROPPEN OCH KROPPARNA I SKRIVANDET

Hur arbetar en författare med kropparna i en roman? Hur skriver hon fram dem och hur känns det att vara i dem? På vilket sätt kan den egna kroppen vara viktig för skrivandet och hur skiljer sig en dramatikers arbete från en författares eller poets sätt att förhålla sig till kroppar i skrivandet? Provins bjuder in till panelsamtal och släppfest för nr 1/2018 med temat Samhällskropp. Medverkande: Anna Jörgensdotter, författare, Pär Hansson, poet och Max Hebert, dramatiker. Samtalsledare: Pernilla Berglund, redaktör för Provins.

Bokcafé Pilgatan, Pilgatan 14, Umeå

20.00

Gratis inträde

Välkomna!