Skapandets villkor: Om Skapande skola

Skapandets villkor: Om Skapande skola

Fortbildning 17 okt. Skapandets villkor: Frågor och svar om Skapande skola. 
Stödet till Skapande skola är numera utvidgat till grundskolans alla årskurser F-9, förberedelseklass och särskola. Fortbildningsträff för frågor och erfarenhetsutbyte om att verka som författare inom Skapande skola-projekt. Vi har bjudit in Piroska Bakran, f d samordnare för Skapande skola-projekt i Malmö samt representanter från Pedagogisk inspiration och Kultur- och Grundskoleförvaltningen i Malmö för att berätta om hur de ser på Skapande skola – upplägg, fördelning, struktur etc.
Samarrangemang Författarcentrum Syd och Centrum för Dramatik.
På grund av att utrymmet är begränsat, ca 30 personer, skicka din föranmälan till: jacob.akerstrom@forfattarcentrum.se 

Tisdag 17 oktober. Start kl 15.00. Dropin-kaffe från kl 14.30. Ingen avgift.

Välkommen!

Lokal: Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65, Malmö