Västra Götalands översättarstöd återinförs 2018!

Västra Götalands översättarstöd återinförs 2018!

Efter att ha varit pausat 2017 återinförs regionens unika översättarstöd nästa år.
Information om utlysning med mera kommer i början av 2018.

Stödet inrättades på prov 2015 som en i Sverige unik satsning för att synliggöra invandrade författare och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på dessa. Författaren, förlaget eller översättaren skulle vara skriven i Västra Götaland. Författarcentrum Väst har haft i uppdrag att driva stödet.

Under de två år som översättarstödet varit igång har följande översättningar beviljats medel:

Samira Motazedis (Iran) bloggen En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran, bok (Glänta).
Rasha Al-Qasims (Irak) dikter från arabiska till svenska (10-tal).
Gui Mallons (Brasilien) Macroarte, essä, E-bok (Diadorim Arts).
Gui Mallons (Brasilien) Kungsgatan, pjäs E-bok (Diadorim Arts).
Axîn Welats (Syrien) dikter tidigare publicerade på kurdiska i två olika diktsamlingar (Hanaförlaget).
Jesper Bryggers (Danmark) Silfo, roman (Korpen förlag).
Amir Osmancevics (Bosnien) Cemer, roman (Gavrilo förlag).

Översättarstödet skiljer sig från andra stöd genom sin komplexitet.

– På grund av språkskäl kan det till exempel vara extra svårt för invandrade författare att hitta ett förlag att göra ansökan ihop med. För att det ska bli möjligt krävs ju i sin tur att författaren ska kunna presentera sitt manus för förlaget.

För att underlätta processen infördes 2016 ett mindre provöversättningsstöd, en författare kan få möjlighet att på tio sidor visa prov på sitt manus.

Följande författare har beviljats provöversättningsstöd:

Sveza Filipova, Vera Stremkovskaya, Axîn Welat, Hebert Abimorad, Jana Witthed, Ghirmay Yohannes och José Romero.

-Vi är glada för dessa översättningar och provöversättningar, säger Hedvig van Berlekom på FCV. De betyder mycket för att författarna ska kunna nå svenska läsare.

2016 infördes också möjligheten för författare utanför Västra Götaland att söka översättarstödet – så länge antingen förlaget eller översättaren finns i regionen.

När provperioden för stödet gick ut vid årsskiftet 2016/17 beslöt regionen att inte utlysa det för 2017. Efter utvärdering och diskussion har nu beslutet fattats att återinföra stödet.

– Vi återkommer i början av 2018 med information om utlysning med mera, säger Hedvig van Berlekom på Författarcentrum Väst.

PETER NILSSON

(5 december 2017)