Litteraturpolitik

Författarcentrum Väst deltar aktivt i den litteraturpolitiska debatten, lokalt, regionalt och på riksplanet.

Vi har bidragit till avsnitten om litteratur i Västra Götalands kulturplan, likaså har vi via Författarcentrum Riks och Sveriges Författarförbund gett synpunkter på den statliga litteraturutredningen inför regeringens efterföljande proposition.

debatt

FCV har också öppnat för debatt – här på hemsidan och i nyhetsbrevet Litteratur i Väst – kring litteraturpolitiska frågor av stort offentligt intresse. En sådan fråga är den sjunkande utlåningen av böcker i Göteborg, främst på stadsbiblioteket, och det s k flytande bokbeståndet.

Tidigare har debatterats hur bokbeståndet och en del annat påverkades av ombyggnaden av Göteborgs stadsbibliotek (återinvigt 2014).

I Halland har vi land annat medverkat till ”Sju punkter för litteraturen I Halland” – klicka här för att läsa mer om detta program.