1-4 NOVEMBER: FORUM FÖR POESI OCH PROSA

1-4 NOVEMBER: FORUM FÖR POESI OCH PROSA

Tema Fara med Kristina Sandberg, Malte Persson, Stewe Claeson och Peter Højrup


Onsdag 3 november, Göteborg

Tid: kl 19, insläpp förköp kl 18, övriga 18.30
Plats: Musikens Hus, Konsertsalen, Djurgårdsgatan 13
Inträde: 90 kr, 60 kr för studenter, medlemmar i FCV och deltagare i läsecirkel

Mer information och författarpresentationer hittar du på www.poesiochprosa.se


Övriga orter

Kungsbacka, Halmstad och Åmål får också författarbesök i november. Turnéplanen och information om författarna hittar du på: www.poesiochprosa.se