14 oktober – Experimentell lunchkonsert, work in progress

Medverkande dansare och författare i projektet Att skriva dansen och dansa skriften. Foto: Sanna Larén.

14 oktober – Experimentell lunchkonsert, work in progress

Ett möte mellan dans, text och musik

Den 14 oktober blir Hagakyrkan scen för en konsert fylld av ord, toner och rörelser i oanade kombinationer. I rummet möts en organist, Danskompaniet Spinn och nya texter från författarna som medverkar i Författarcentrum Västs projekt Att skriva dansen och dansa skriften. I samarbete med Danskompaniet Spinn och Göteborg International Organ Festival.

Datum: Måndag 14 oktober
Tid: 12:00–12:30
Plats: Hagakyrkan, Göteborg
Entré: Fritt inträde, soppa för 40 kr

Medverkande

Från Danskompaniet Spinn: Izabell Makiela, Felicia Sparrström, Annika Vestel, Veera Suvalo Grimberg och Tone Helly-Hansen.
Musik: Benjamin Kjell, orgel
Texter: Hilding Sandgren (SE), Hans M Hirschi (SE), Sara Hallström (SE), Elías Knörr (IS), Ylva Waerenskjold (NO), Claire Carter (UK).


Om projektet

Att skriva dansen och dansa skriften är ett genreöverskridande projekt av undersökande karaktär som handlar om textens koreografi med utgångspunkt i dans och det skrivna ordet. Projektet har ett övergripande HBTQI-tema med fokus på relationer mellan människor i alla åldrar, olika könstillhörigheter och med och utan funktionsvariationer. Projektet, som drivs av Författarcentrum Väst, pågår fram till maj 2020 då det avslutas med pop-up-föreställningar i Västra Götaland och Oslo. I projektet medverkar författare från Västra Götaland, Norge, Island och Storbritannien. Inom kort kommer vi att berätta mer om projektet och presentera alla deltagare.

To write dance and to dance writing, an investigative cross-genre project, is about the choreography of the text, departing from dance and the written word. The project has an overarching HBTQI theme, focusing on relations between people of all ages, sexes, and with or without disabilities. The project, organized by Författarcentrum Väst, will continue until May 2020, when it will be concluded with pop-up performances in West Sweden and Oslo. The project engages writers from West Sweden, Norway, Iceland and the United Kingdom.