21 mars: Politisk Poesifestival 2021, se den i efterhand!

21 mars: Politisk Poesifestival 2021, se den i efterhand!

Datum: 21 mars, Unescos internationella poesidag
Tid: 13.00 – 16.00 ca.
Plats: Streamas på www.stadsbiblioteket.nu och på www.youtube.com/bibliotekenigotebor

Här kan du se festivalen i efterhand!

PROGRAM

13.00: festivalen öppnas av Anna Fohlin Mattsson.
13.05 – 13.45 ca: Seminarium. Medverkande: poeterna Elias Knörr, Island, och Milan Selj,
Slovenien. Moderator: Hans Hirschi, prosaförfattare.
13.45 – 14.05 ca: Seminarium. Carina Agnesdotter, litteraturvetare, samtalar med poete
Hanna Rajs Lara.
14.10 – 15.30 ca: Uppläsningar. Presentatör: Anna Fohlin Mattsson.

PRESENTATIONER

Elías Knörr (ISLAND/GALICIEN) beskriver sig själv: “Post-Icelandic performer and flamboyant
protozoan, flagbearer of the Ginnungastefna movement and award-winning poet who lives
under your bed.”

Milan Šelj (LONDON/SLOVENIA): A poet and translator, originally from Slovenia, who has
been living and working in London since 1992 and has published four collections of poetry
and an illustrated book of poems for children. His poetry is very personal (and therefore
political); his latest poetry collection Tracing the Unspoken was published in English
translation by A Midsummer Night’s Press in New York in 2019.

Milan Šelj är poet och översättare, ursprungligen från Slovenien men bosatt i London sedan
20 år. I sin senaste diktsamling och engelskspråkiga debut ”Tracing the unspoken”  skriver
han skriver han öppet om homosexuellt begär i precisa kompakta dikter. I hans poesi blir det
personliga politiskt.

Hanna Rajs Lara (STOCKHOLM) debuterade 2018 med diktsamlingen Armarna och är nu
aktuell med sin tredje bok Under månen. Hon har hyllats och uppmärksammats för sin
nyskapande gestaltning av teman som kärlek, arv, familj, och antisemitism i en språkligt
vardaglig stil.

Lina Bonde (HELSINGFORS/BERLIN) är poet och genusvetare. Bonde debuterade med
diktsamlingen ”tecknar snö” i 2020, utgiven på Förlaget, Finland, och är doktorand i
genusstudier vid Lunds Universitet.

Yasmin Omar (HAMMARKULLEN) var finalist i Ortens bästa poet 2017, har skrivit poesi sedan
hon var barn och vill inspirera andra att göra det de själva vill. Hon ägnar sig förutom åt
poesin åt film och skådespeleri.

Yolanda Aurora Bohm Ramirez (STOCKHOLM) är spoken word-artist, poet och transaktivist.
Med Ikon debuterade hen 2018 som bokpoet: en kraftfull debut, ett skoningslöst manifest
för frihet.

Carina Agnesdotter (GÖTEBORG) är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs
universitet. Hon undervisar och forskar om poesi och poesins funktioner i våra liv och i
samhället.
 
Hans M Hirschi (STYRSÖ/SCHWEIZ) writes hopeful character-driven stories that expose
ordinary people to unexpected situations making the spectrum of queer lives visible to a
wider public. There’s a reason why he’s been dubbed The Queen of Unconventional Happy
Endings.

Hans M Hirschi skriver hoppfulla, karaktärsdrivna historier som utsätter helt vanliga
människor för oväntade situationer som synliggör bredden av queera livsöden för en
bredare allmänhet. Det är inte för inte som han kallas “The Queen of Unconventional Happy
Endings.”

Anna Fohlin Mattsson (GÖTEBORG/PHNOM PENH) är poet, romanförfattare och översättare,
bosatt i Göteborg och med ett starkt engagemang i Kambodja. Aktuell nu i vår med den nya
diktsamlingen Ur arbetsboken.


Årets politiska poesifestival har temat marginaler. Vi vandrar omkring i och söker oss till
utkanter, och låter det som ofta marginaliserats vara i centrum. Den 21 mars är Unescos
internationella poesidag. Poesin – är den generellt en marginaliserad konstform? I dag är
den dag då den får vara i centrum. Vad finns i den trakt vi kallar för marginalen? Vad växer i
den här dikesrenen? Marginalen kan vara geografisk, kulturell, etnisk, social. Den kan handla
om sexualitet, genustillhörighet, politiskt ställningstagande, religiös tillhörighet. Vilka röster
kan ha marginaliserats inom poesin? Vilka teman har lyfts fram och vilka har hamnat i
skymundan? Vi lyfter på locket och låter marginalen vara den breda fåran, om så bara för en
eftermiddag. Nya spännande röster får höras, nya områden beträds och får vårt fokus.
Välkommen till seminarier och uppläsningar som vandrar genom gränstrakter – poetiskt,
politiskt, internationellt, lokalt, globalt!

Politisk Poesifestival har arrangerats i Göteborg sedan 2014 av den ideella föreningen Möte
Kambodja – Sverige. Vi vill utforska poesins betydelse för politik och samhälle och vice versa.

Arrangörer: Möte Kambodja – Sverige, Göteborgs Stadsbibliotek, Författarcentrum Väst.
Med stöd från Göteborgs Stad Kultur, Västra Götalandsregionen och Svenska Akademien.