23 januari: Judiska salongen

23 januari: Judiska salongen presenterar Karin Brygger och Ivar Frischer. Ett samtal om litterärt minnesarbete efter Förintelsen.

23 januari: Judiska salongen

Judiska salongen presenterar Karin Brygger och Ivar Frischer

Ett samtal om litterärt minnesarbete efter Förintelsen

Datum: 23 januari
Tid:
19.30
Plats:
Göteborgs Litteraturhus
Fri entré

Karin Brygger och Ivar Frischer kom i december 2019 med två litterära verk som söker en förälders öde före, under och efter Förintelsen: essän Estera och dess systerbok Stationer (diktsamling). Verken gräver fram ny kunskap om både ett livsöde såväl som om de mörkaste kapitlen i nyare Europeisk historia. Tvillingutgåvan Estera/Stationer är resultatet av ett litterärt forskningsarbete, där Frischer och Brygger placerar sig  själva på platser där Ester Frischer varit,  för att åtminstone kunna försöka förstå vad som utspelade sig där tvingas de obönhörligt också att konfronteras med sig själva och hur arvet efter Förintelsen påverkat, och påverkar dem.

Samtalet utgår från dessa två verk, deras tillkomst och de utmaningar arkiv och – minnesarbete möter när tystnaden är den förhärskande biografin. För hur berättar man om någon som inte berättade om sitt liv?

Frågan om hur vi tolkar tystnaden är en fråga som är akut i all vittneslitteratur idag. Vi kommer också att beröra varför behovet av de två genrer (essä och poesi) vi skrev i uppstod och varför bild och fotografier blev en viktig del i vår skildring av såväl traumat som den efterföljande tystnad och tomhet som idag präglar Förintelsens platser runt om i Europa.

Samtalet leds av Per Magnus Johansson.

Heather Levenstein och Ruth Pergament spelar viola och piano.