24 oktober – hedersvåld och tystnad

24 oktober – hedersvåld och tystnad

Hur hanteras frågan om hedersrelaterat våld i media i dag? Finns det en rädsla för att ta i frågan? I så fall, varför? Används begreppet för att exploatera rasistiska föreställningar, och i så fall hur?

Anna Mattsson, författare och styrelseledamot i Svenska PEN, inleder kvällen med presentation av deltagarna och PEN:s arbete.

I panelen:
Helene Bergman, journalist och författare, aktuell med boken Förortens grupp 8
Soleyman Ghasemiani, författare, förläggare och socionom.

Moderator:
Ulrika Nandra, journalist och författare.

Uppläsning av texter på temat:
Kjerstin Norén, författare och scenkonstnär.


Datum:
24 oktober
Tid: 18.00
Plats: Trappscenen, Stadsbiblioteket Göteborg
Fri enté

I samarbete med Författarcentrum Väst och Stadsbiblioteket Göteborg. Med stöd från Göteborgs Stad Kultur. 

 

 

Presentationer:

Soleyman Ghasemiani, född i Sardasht i västra Iran, är en svensk författare, poet och redaktör. Han kom till Sverige 1984. I Sverige läste han på socialhögskolan och tog socionomexamen 1995. Han arbetar idag inom hedersrelaterat våld och förtryck med utbildningar och konsultationer. Soleyman Ghasemiani är en engagerad debattör i sociala och kulturella frågor på svenska. Han är publicerad i många svenska dagstidningarna med debattartiklar och krönikor.

Helene Bergman är mångårig journalist, fotograf, författare och debattör. På 70- talet var hon aktiv som journalist i bland annat kvinnorörelsen. Hon har också varit nyhetschef och arbetat på ett antal lokaltidningar runt om i Sverige. Hösten 2015 kom hennes senaste bok Förortens Grupp 8. 2 000-talets kvinnokamp ut på Beijbom Books. Åtta starka invandrar kvinnor vittnar om hur det är att kämpa mot hederskulturen i dagens Sverige.