25 oktober: Pesten på skrivkammaren

25 oktober: Pesten på skrivkammaren

Utifrån temat Pesten på skrivkammaren får vi titta in i två författares skrivkammare: Elin Boardy och Marie Hermanson. De har båda skrivit romaner som är förankrade i olika pandemier, och vi kommer också att belysa pandemin i vår egen tid och vad den fått för inverkan på skrivande och våra liv i stort. Författaren Anna Fohlin Mattsson leder samtalet.

Datum: 25 oktober
Tid: 19.00
Plats: Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins Plats 1, Göteborg.

Fri entré. Publikantalet är begränsat till max 50, först till kvarn!


Arrangör: Författarcentrum Väst och Folkuniversitetet Göteborg, med stöd från Västra

Götalandsregionen.