30 oktober: Selamlik och en kvinnas hjärta – att hitta hem i exilen

30 oktober: Selamlik och en kvinnas hjärta – att hitta hem i exilen

Ett samtal om kampen för att hitta hem i exilen, och om hur Sverige förmår ta hand om hotade och förföljda HBTQ-personer som tvingats fly sina hemländer. Hur förmår den litterära världen ta tillvara HBTQ-författares intressen och erfarenheter? Hur är lesbiska författares ställning i förhållande till manliga homosexuella författares, i Syrien och Mellanöstern, i Sverige och Europa?

The presentation will follow in English.

Medverkande:

Iman Al-Ghafari, är en lesbisk poet och akademisk forskare, som i många år verkat som universitetsprofessor i Syrien. Hon är doktor i engelsk litteratur och har haft en postdoktoral forskartjänst i Nederländerna. Hon var Sigtuna kommuns fristadsförfattare 2016 – 2018.

Khaled Alesmael, är journalist och författare, född i Syrien. Han debuterade 2018 med Selamlik, en roman som skildrar en homosexuell mans resa från Syrien till Sverige. Romanen utgavs direkt på svenska av bokförlaget Leopard i översättning av Anna Jansson.

Moderator: Stina Nilss, aktivist, producent och kulturarbetare i bland annat Textival och RFSL Sjuhärad.
Presentatör: Anna Mattsson, författare och styrelseledamot i Svenska PEN.
Språk: engelska.
Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1, Göteborg.
Tid: Onsdagen den 30 oktober 19.00.
Arrangör: Svenska PEN i samarbete med Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus. Med stöd från Göteborgs Stad Kultur.

Iman Al-Ghafari

Iman Al-Ghafari är en lesbisk poet och akademisk forskare, som i många år verkat som universitetsprofessor i Syrien. Hon är doktor i engelsk litteratur och har haft en postdoktoral forskartjänst i Nederländerna i mer än tre år. Hon har bland annat skrivit om samkönade relationer i Mellanöstern, feministisk litteraturkritik och queerteori. Hon fokuserar gärna på utgivningspolitiken för litteratur skriven av lesbiska, skillnaden mellan lesbiskas och homosexuella mäns ställning, samt sin erfarenhet av den akademiska världen i Sverige. ”Även om de flesta lagarna i EU stöder hbtq personers rättigheter är europeiska samhällen fortfarande konservativa och konventionella i sin inställning till bögar och lesbiska. Även i hbtq-vänliga länder kan en lesbisk möta förnekelse. Min tolkning av den svenska poeten Karin Boye som lesbisk blev bestämt avvisad av en del svenska män som starkt ansåg att ’det inte finns några lesbiska’, trots min klara och tydliga hävdelse av min egen lesbiska identitet. Inte desto mindre, minnärvaro gick obemärkt förbi och min röst förblev ohörd.

Som barn sa jag till mina föräldrar: ’När jag blir stor vill jag gifta mig med en kvinna.’ Min pappa skrattade och min mamma sa: ’Lev som du vill.’ Jag visste då att mitt hemland är en kvinnas hjärta och i zonerna av en kvinnas kropp, inte inom gränserna av ett specifikt land. Djupt inne hör jag ekot av min mammas älskade talesätt; ’öst eller väst, hemma är bäst’. Men, när hem och länder förvandlas till fängelser och gränser blir det svårare för en fri själ i exil att höra till någon plats alls. För mer än ett halvt århundrade
sen skrev Virginia Woolf: ’Som kvinna har jag inget land. Som kvinna vill jag inte ha något land. Som kvinna är mitt land hela världen’. Jag kan nu tillägga att ’som lesbisk finns mitt land ingenstans i en kontrollerad och fördomsfull värld, utan någon annanstans i en fri och tolerant värld’.” Ur ”Mitt hemland är en kvinnas hjärta”, Expressen 5 augusti 2017, översättning Victoria Greve.

Khaled Alesmael

Khaled Alesmael är journalist och författare, född i Syrien. Prisbelönt för sitt arbete i radio och teve i Damaskus, Beirut, Amman, Kairo och Istanbul. Efter flykten till Sverige fick han permanent uppehållstillstånd 2015. Har arbetat på Uppdrag granskning och gjort reportage för bl a Konflikt i P1 och tidningen Ottar. Han debuterade 2018 med Selamlik, en roman som skildrar en homosexuell mans resa från Syrien till Sverige. Romanen utgavs direkt på svenska av bokförlaget Leopard i översättning av Anna Jansson.

”Historien tar aldrig slut, många berättelser på andra ställen är fortfarande hemliga. Men det verkar som att homosexuella män från Syrien ständigt kommer att få leva med utmaningar och kämpa för sina rättigheter, även här i Sverige. Jag dolde min sexualitet för mina bröder och nära vänner till och med under kriget. Jag var rädd att hamna i fängelse, eller förlora jobbet och mitt sociala liv, rädd att folk skulle förlora respekten för mig. Men nu drar jag mig till minnes varje liten sak som gjort mig modig och stärkt mig. Jag inspireras av barnen i Daraa som startade den syriska revolutionen i mars 2011 när de ritade symboler och skrev budskap om frihet på skolans väggar. Tidigt på morgonen när alla på asylboendet ligger och sover stänger jag anteckningsboken, tar min penna och går ner till tvättstugan i källaren. Jag skriver på väggen: Bögar har rättigheter här.Bögar är människor. Homosexualitet är en läggning, inte en sjukdom. Attackera inte bögar bara för att du inte stöttar deras sak. Homosexuella hatar inte dig för att du älskar kvinnor. Om du tror på Gud innebär det att du inte är Gud som skall döma andra människor. Älska din son om han är bög. Om du är ett offer för okunnighet, läs på och prata med homosexuella. Bögar kämpar mot okunnighet, inte mot Gud.” Ur Selamlik.

Two Syrian voices

Two Syrian voices – a discussion of the struggle to find a home in the exile, and of Sweden’s capacity to welcome and care for LGBTQ people who are persecuted and forced to escape from their countries. What capacity does the literature community have to take care of interests and experiences of LGBTQ writers? How is the situation for lesbian writers who have been persecuted in their home country and abroad? Is Sweden today a safe place for them to live and work in? What are the differences between the position of the lesbian writer and that of the gay writer, in both the Arab and the European cultures?

Iman Al-Ghafari is a lesbian poet and an academic researcher, who worked for many years as a university professor in Syria. She was a postdoctoral researcher in the Netherlands, and was the refugee writer in Sigtuna from 2016 to 2018. She has a PhD in English literature and she has written about same sex relationships in Middle East, feminist literature reviews and queer theory. In this discussion she will focus on the publication politics for lesbians, on the difference between the lesbian and gay position, and on her own experience of being excluded from the academia in Sweden.

Khaled Alesmael
is a writer and journalist. He was born in Syria. He is awarded for his works in radio and television in Damaskus, Beirut, Amman, Kairo and Istanbul. He got permanent permission of stay in Sweden in 2015. Here he has been working for Uppdrag granskning, Konflikt and the magazine Ottar. His first novel, Selamlik, was published directly in Swedish
by Leopard förlag in 2018. In this novel he tells the story of a man’s journey from Syria to the asylum in Sweden. The Swedish translation is made by Anna Jansson.

Moderator:
Stina Nilss, activist, producer and culture worker in a o Textival and RFSL Sjuhärad.
Compere: Anna Mattsson, writer and board member of Svenska PEN.
Language: English.
Venue: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats, Göteborg.
30 October, 7PM – 20.30 PM.
Arranged by Svenska PEN, Författarcentrum Väst and Göteborgs Litteraturhus. With support from Göteborgs Stad Kultur.