6 – 10 nov – Forum för poesi och prosa i V Götaland: Omvälvning

6 – 10 nov – Forum för poesi och prosa i V Götaland: Omvälvning

Medverkande:

Gunnar D Hansson,Viktoria Jäderling (ersätter Katja Kettu), Jasim Mohamed, Åsa Moberg och Yvonne Hirdman – presentationer nedan!

Turnéplan:

6/11 – Skövde: Yvonne Hirdman och Gunnar D Hansson

7/11 – Trollhättan: Yvonne Hirdman och Jasim Mohamed

8/11 – Göteborg (läs mer nedan): Yvonne Hirdman, Gunnar D Hansson, Jasim Mohamed och Viktoria Jäderling

9/11 – Åmål: Åsa Moberg och Jasim Mohamed

10/11 – Kinna: Åsa Moberg och Gunnar D Hansson

 

Göteborg onsdag 8 november

Tid: kl 19, insläpp förköp kl 18, övriga 18.30
Plats: Musikens Hus, Konsertsalen
Inträde: 80 kr, 50 kr för studenter och medlemmar i FCV och Klubb Kamel
Tillgänglighet: Klicka här för information!

Klicka här för att köpa biljett i förväg!

Läsecirklar kopplade till programmet

Turné över fyra orter i Västra Götaland!

Lyssna till författaren, få boken signerad och fika eller ta ett glas i kafémiljö!
Klicka här för att läsa mer om hur det går till!

Se turnéplanen ovan! Mer information om evenemangen på orterna kommer längre fram!

Presentationer av författarna:

Yvonne Hirdman var tidigare professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet och därefter professor i genushistoria vid Stockholms universitet. Nu är hon verksam på samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och vid Stockholms universitet. 1988 lanserade hon begreppet genus som analysverktyg i Sverige. 2006 kom Det tänkande hjärtat, boken om Alva Myrdal. 2010 utkom Den röda grevinnan, som handlade om hennes mamma, Charlotte. Boken vann många hjärtan i en stor läsekrets samt Augustpriset för årets bästa svenska fackbok. Denna höst är hon aktuell med en ny bok, Lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen brann i Berlin. I boken läser hon DN:s skildringar av de sista veckorna av Andra världskriget 1945, där berättelserna om kriget går parallellt med artiklar om det fredade svenska vardagslivet.

Gunnar D Hansson, född 1945 på Smögen, debuterade 1979. Sedan dess har han blivit en av Sveriges mest särpräglade diktare. Sitt stora genombrott fick han med trilogin Olunn (1989), Lunnebok (1991) och Idegransöarna (1994), ett slags genreöverskridande ”lyriska monografier”. 1999 kom hans mycket lovordade essäsamling Ärans hospital. Han har även skrivit en doktorsavhandling om Lars Ahlin samt utgivit tolkningar av bland annat fornengelsk lyrik. I höst är han aktuell med en ny diktsamling, Tapeshavet. I Tapeshavet, som är en beteckning på en postglacial strandlinjeförhöjning vid Skagerack och Kattegatt under stenåldern, blandas dikter med dagboksanteckningar, arkeologiska notiser, botaniska utflykter, gårdshistorier och släkthistorier. Tapeshavet är en genreöverskridande poesibok där text och bild utforskar förhållandet mellan plats, natur, dikt och poetik.

 Jasim Mohamed, född 1962 i staden Ur i Irak, är poet och översättare. Han debuterade 2005 med diktsamlingen Övningar in i ett annat språk. 2011 utkom I din mun, hans andra diktsamling, om vilken kritikern och författaren Kristian Lundberg skrev: “Det är i ögonblicksbilderna som Jasim Mohamed lyckas med konststycket att frysa en värld som tycks rusa fram i sin egen obegriplighet.” I år utkom han med sin tredje diktsamling, Vittnen till meningslösa händelser, en drabbande samling dikter vars fond är de senaste årens pågående flyktingkatastrof, med epicentrum vid Medelhavet. I korta dikter varvas flimrande bildskikt med konkreta iakttagelser, som tecknar människor som har berövats nästan allt men ännu har sin värdighet kvar.

Viktoria Jäderling, född 1971 i Sundsvall och bosatt i Stockholm, är litteraturkritiker och tidskriftsredaktör. Under hösten debuterade hon med novellsamlingen Åh Lunargatan. Boken togs emot av entusiastiska kritiker som talade om energiska noveller fyllda av känslor. Berättelserna läser och bygger upp varandra, avslöjar och misstänkliggör varandra. Alla handskas de med människors strävan att finna skönhet, kärlek och mening i sina liv – ända fram till den punkt där de tvingas bejaka sin djupa skam. En kritiker i GP skriver att ”[d]etta är mogen novellkonst, mättad av erfarenheter. Alltför länge nu har mycken prosa fungerat enbart som bekräftelser av en officiellt påbjuden tidsanda. Viktoria Jäderlings prosa rör effektivt om i den stiltjen.”

Åsa Moberg är författare, journalist och översättare.  Hon är en välkänd debattör i frågor som miljö och psykisk ohälsa. Hon blev känd som Sveriges främsta Simone de Beauvoir-kännare då hon tillsammans med Adam Inczédy-Gombos och Eva Gothling gav ut den första svenska oavkortade översättningen av Det andra könet. 2011 gavs Kärleken i Julia Anderssons liv ut, en nyckelroman som i förtäckta ordalag gestaltar relationen med Harry Schein. Hösten 2017 är hon aktuell med självbiografin Livet. I den berättar hon på sitt eget öppenhjärtiga sätt om åren som journalist på Aftonbladet, om kärleken och politiken, och om året 1968.