Västra Götalandsregionens översättarstöd tilldelas fristadsförfattarna Ahmad Azzam och Duaa Kamel

2022 års översättarstöd tilldelas två fristadsförfattare. Det är den palestinsk-syriske författaren Ahmad Azzam som får stöd för sin roman Vertigo, och palestinska Duaa Kamel vars nya diktsamling kommer att få svensk språkdräkt. Båda böckerna är skrivna på arabiska, och kommer att översättas av Marie Anell respektive Anna Jansson.

Ahmad Azzam är fristadsförfattare i Göteborg och Duaa Kamel i Uddevalla. Deras ansökningar har bedömts av en jury bestående av översättarna Jasim Mohamed, Ylva Mörk och Jonas Rasmussen.

Ahmad Azzams och Duaa Kamels böcker kommer båda att ges ut av Smockadoll förlag i Malmö.

Ladda ner högupplösta författarfoton nedan.

Fotograf: Anders Hansson

Ahmad Azzam (foto: Anders Hansson)
Duaa Kamel (foto: Anders Hansson).