Nyheter

Nya böcker av Författarcentrum Västs medlemmar

Här nedan listar vi nya och kommande böcker från Författarcentrum Västs medlemmar.  Göran Moldén, Dess bärare i nuet, Ekström & Garay Marie Hermanson, Pestön, Albert Bonniers Förlag  Kennet Klemets, Det tunna skiktet mellan det ändliga och det oändliga, Pequod Press Gunnar Källström, Det andra biblioteket, Miders förlag Gunnar Källström, Flykten från John Wilkins, Visto förlag Maria Gustavsdotter, Boken om Jonas, Historiska Media Hans Gunnarsson, Quintilianus retorik – Att […]

Västra Götalands översättarstöd

Översättarstöd Stödet ska gå till svensk översättning av litterära verk (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker) och söks av bokförlag tillsammans med författare. Syftet med stödet Stödet ska ge ökade möjligheter till synlighet för författare med invandrarbakgrund och öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på författare som skriver på annat språk än svenska. […]

Aktuellt från våra författare

Poddtips! I Barnbokspodden träffas barnboksförfattaren Sanna Larén (medlem i FC Väst) och redaktören Märta Elf för att diskutera aktuella barnböcker. Här berättar Sanna och Märta lite mer om podden och det senaste avsnittet som precis släpptes! Titta in på Aktuellt från våra författare och läs mer om Barnbokspodden och annat som våra medlemmar har på […]

Betala för det digitala

Betala för det digitala

Under det senaste året har antalet digitala framträdanden ökat, likaså digitala uppläsningar av annans text. Vi på Författarcentrum, ALIS och Sveriges Författarförbund har fått många frågor om vilka arvoden och ersättningar som rekommenderas i dessa sammanhang. Precis som vid analoga nyttjanden påverkas arvodet/ersättningen av användningens omfattning, det vill säga antal åhörare och tidsperiod, men även […]

Nya i styrelsen!

På Författarcentrum Västs årsmöte, den 25 mars, valdes Hans M Hirschi, Tobias Gard och Christer Boberg in som nya i styrelsen.  Hans M Hirschi skriver hoppfulla, karaktärsdrivna historier som utsätter helt vanliga människor för oväntade situationer som synliggör bredden av queera livsöden för en bredare allmänhet. Christer Boberg är poet, essäist och bibliotekarie. Han är även verksam som låtskrivare […]

Min Gata, nytt projekt!

Min Gata är ett jubileumsprojekt för och med barn och unga. Författarcentrum Väst arbetar med den levande litteraturen, något av det mest hållbara material man kan tänka sig för brobygge mellan kulturer. Vi vill genom detta nya samarbetsprojekt initierat av Författarcentrum Väst tillsammans med Politisk Poesifestival och flera aktörer, åstadkomma en rad skrivarworkshops för barn och […]

GÖTEBORG SKA ANSÖKA OM ATT BLI LITTERATURSTAD

Klartecken att ansöka om att bli Sveriges första UNESCO litteraturstad Kommunstyrelsen i Göteborg fattade i onsdags (17 mars) ett slutgiltigt beslut om att Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till Sveriges första Unesco litteraturstad. Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus är mycket […]

CORONA OCH FÖRFATTARCENTRUMS VERKSAMHET

Säkerhet och hälsa i första hand Författarcentrum befinner sig, precis som resten av samhället, i en situation där vi inte vet så mycket annat än att vi behöver ta Folkhälsomyndighetens riktlinjer och riksdagens beslut på största allvar och i mesta möjliga mån anpassa vår verksamhet därefter. Vi ska ta hänsyn till allmänhetens säkerhet och hälsa […]