Adela Jedu

Adela Jedu

Adela Jedu kommer från Buz?u i Rumänien. Hon är född 1956. Hon bor i
ett tält i skogen tillsammans med sin man och sin son med familj.

Text: Det här är min berättelse