Agnes Gerner

Agnes Gerner

Jag läser min egen poesi, samtalar om mitt eget författarskap och om litteratur och skrivande i allmänhet. Jag är särskilt intresserad av hur – eller om – poesi kan användas för att förmedla politiska budskap. Läs mer.