Publicerat: 23 maj, 2018 Skrivet av: Hedvig van Berlekom | Läs mer

Aktivera dig för litteraturen

Nätverk

Inom FCV finns tre nätverk: Barnboksnätet (BBN), för barn- och ungdomsförfattare, Klubb Fenix, för invandrade författare och poetgruppen PoPP. Som medlem har du möjlighet att ta initiativ till ett nytt nätverk, exempelvis inom din genre eller utifrån annat behov eller önskemål. Hör av dig med din idé till: siri.reuterstrand@forfattarcentrum.se

 

Projekt

Som medlem har du också möjlighet att starta ett projekt inom FCV. För att ett sådant ska kunna granskas och förhoppningsvis godkännas av styrelsen krävs en projektbeskrivning med tidsplan, budget och finansieringsplan. Projektledningen ansvarar för ansökan till finansiärer, ekonomisk uppföljning, rapporter och redovisning. FCV ansvarar för att sprida information om projektet i litterära sammanhang samt administrativt stöd (betalning av löner och fakturor, bokföring, ekonomisk redovisning etc.)

 

Dela i sociala medier