Aktuellt från våra författare

Göran Dahlberg (foto: Jarmo Jarmo Väyrynen), Christine Falkenland (foto: Kristin Lidell), Jenny Högström (foto: Annika von Hausswolff), Peter Nilsson (foto: Roland Cox)

Aktuellt från våra författare

Fyra FCV-medlemmar bland Göteborgs arbets- och kulturstipendiater 2020

Vi vill gratulera fyra av Författarcentrum Västs medlemmar som tilldelas Göteborgs Stads stipendier 2020! Christine Falkenland och Jenny Högström tilldelas Arbetsstipendium för författare. Peter Nilsson och Göran Dahlberg tilldelas Kulturstipendium.

Läs mer om detta och ta del av mer av vad våra medlemmar har på gång på Aktuellt från våra författare!