Provins och Norrländska litteratursällskapet på plats under Littfest 12-14 mars

Provins och Norrländska litteratursällskapet på plats under Littfest 12-14 mars

Släppfest för Provins #1 2020
På Bokcafé Pilgatan firas traditionsenligt årets första nummer av tidskriften Provins. Temat i år är ”Byn” och festen börjar 20.00, 12 mars.

Författarna Marit Kapla och Elin Anna Labba bidrar med varsin text i numret och under kvällen samtalar de med Provins tf. redaktör Clara Bodén om byn som sammanhang och framtid och samebyn som begrepp och idé. Den samiskryske rapparen Yarsem Galkins poesi återfinns i numret och nu gästar han Littfest med skribenten Elizaveta Musjél. Provins tf. redaktör Malin Nord modererar ett samtal om förutsättningarna för att verka som poet och rappare på ryska sidan Sápmi och om att som same stå utanför det ryska samhället och vad det kostar. Kvällen avslutas med ett framträdande av Yarsem Galkin.

Fredag 10.00–11.00 Att sampla glesbygden, Umeå Folkets Hus, Littfest

Idag ser vi en renässans för den litteratur som handlar om periferin. Inte sällan skiljer den sig från den om staden, tematiskt såväl som språkligt. Att sampla glesbygden blir ett samtal ner på syntaxnivå, för att reda ut hur en författare gör för att respektfullt och autentiskt återge röster som annars sällan hörs. Medverkar gör författarna Marit Kapla, David Vikgren och Mirja Unge. Samtalet leds av David Väyrynen.

Dessutom finner ni Provins bland bokborden på Littfest, fredag och lördag 10.00-17.00