Norrländska litteratursällskapets Sommarmöte ställs in

Norrländska litteratursällskapets Sommarmöte ställs in

Tyvärr har vi tvingats ta beslutet att ställa in årets Sommarmöte som skulle gå av stapeln 2-4 juli på Kalix Folkhögskola. Anledningen är den stora osäkerhet som corona-situationen medfört.

”Det är djupt beklagligt och ett beslut som inte fattats lättvindigt, men vi hoppas kunna göra ett nytt försök i Kalix nästa sommar”, säger David Väyrynen, ordförande i Norrländska litteratursällskapet.

Vi kommer också återkomma med mer information om utdelningen av Norrlands litteraturpris senare.

Sköt om er

Patrik och styrelsen för Norrländska litteratursällskapet/FC Norr.