Vinnarna av Norrlands litteraturpris 2021 är utsedda!

Vinnarna av Norrlands litteraturpris 2021 är utsedda!

I kategorin vuxenlitteratur får Elin Anna Labba priset för Herrarna satte oss hit och i kategorin barn- och ungdomslitteratur får Alma Thörn priset för Alltid hejdå (foto: Maria Broberg).

Elin Anna Labba tilldelas Norrlands litteraturpris 2021, i kategorin vuxenlitteratur, för boken Herrarna satte oss hit med motiveringen:

”Genom en poetisk dokumentärprosa synliggör Elin Anna Labba i Herrarna satte oss hit tvångsförflyttningen av samer och dess konsekvenser för generationer framåt. Muntliga vittnesmål och arkiverade dokument sammanfogas med jojk, kartor och fotografier till en litterär väv som lyfter fram en osynliggjord del av nordisk historia; den om statliga övergrepp och kolonial myndighetsutövning gentemot samer. Texten ger röst åt förstahandsvittnen på väg att tystna och de marker de tvingades lämna. I denna sorgsamt vackra och därtill viktiga hybrid till bok visas vad som är möjligt att göra med litteraturen.”

Alma Thörn tilldelas Norrlands litteraturpris 2021, i kategorin barn- och ungdomslitteratur, för boken Alltid hejdå med motiveringen:

”Via två parallella historier om skilsmässa skildrar Alma Thörn i serieromanen Alltid hejdå barnets maktlöshet inför vuxenvärlden. Längtan efter bästisen, skuldkänslorna gentemot pappan, sorgen över mammans avsked och ångesten över att behöva skriva upp ”bindor” på handlingslistan – här tas alla känslor på tolvåringens fulla allvar och boken är konsekvent solidarisk med barnet. Det handlar om upplevelser som går i arv, men är också en skildring om att lyckas lära nytt och nå fram till varandra i det såriga som är familjerelationer. En visuellt och känslomässigt stark berättelse som är omöjlig att inte sugas in i.”

– Årets pristagare visar på bredden i den norrländska litteraturen. En hybridbok som rör sig mellan essäistik, skönlitteratur och sakprosa och en serieroman. Både Herrarna satte oss hit och Alltid hejdå påminner om allt som är möjligt att göra och berätta genom litteraturen. Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr är mycket glada över att kunna ge dessa priser till Elin Anna Labba och Alma Thörn, säger Elin Grelsson Almestad, ordförande för Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr.

Övriga nominerade till Norrlands litteraturpris 2021

Vuxenlitteratur

Så höjer sig landet, Svante Bäckström, Bokförlaget Atlas

Där ingen längre bor, Nils Louis Fredriksson, Kall våg

På kyrkogården i södra Lappland, Börje Lindström, Heidruns

Jag ser allt du gör, Annika Norlin, Weyler förlag

Barn- och ungdomslitteratur

Den gråtande dockan, Bengt Pohjanen, Barents Publisher

Väktarinnan, Åsa Rosén, Rabén & Sjögren

Isresan, Thomas och Anna-Clara Tidholm, Alfabeta

Sticker, Sara Wikman, Ord&visor