Provins och Norrländska litteratursällskapet på Littfest

Provins och Norrländska litteratursällskapet på Littfest

Provins närvarar på årets Littfest 14-16 mars

Årets första nummer av Provins har tema Barndomsland. Traditionsenligt hålls släppfest på Bokcafé Pilgatan första kvällen på Littfest. Kvällens gäster är författaren och konstnären Anna-clara tidholm och poeten Tove Mörkberg, som läser dikter ur numret.
Torsdag 14 mars, 20.00, Bokcafé Pilgatan Umeå. Fritt inträde.

Norrländska litteratursällskapet anordnar också två större programpunkter under Littfest: ”Vår tids gruva?” och ”Konsten att göra onytta – om kulturpolitikens politiseing”. Som vanligt finns också möjlighet att teckna prenumeration och medlemskap och träffa styrelse och redaktör vid bokborden.

Läs mer på: https://www.littfest.se