Norrländska litteratursällskapet/FC Norr på Littfest

Norrländska litteratursällskapet/FC Norr på Littfest

Som vanligt närvarar Norrländska litteratursällskapet/FC Norr på Sveriges största litteraturfestival – Littfest

Lördag 12:00, Tonsalen

DEN KULTURELLA PRESTIGEEKONOMINS LOGIK – EXEMPLET UMEÅ NOVELLPRIS

Jon Helgason är forskare vid Lunds universitet med särskild inriktning på litteraturens värde, litteraturens funktion och samspel mellan individ och samhälle, föreläser om en lokal angelägenhet.

Lördag 13:00, Äpplet

PENGAR, PRESTIGE, PUBLICITET- ETT SAMTAL OM LITTERÄRA PRISER

Medverkar gör förläggaren Jonas Ellerström, professor Annelie Bränström-Öhman och författaren och prisvinnaren Ida Linde. Modererar samtalet gör forskaren Jon Helgason

Dessutom har Provins släppfest på torsdag 20.00 på Bokcafé Pilgatan samt närvarar med bokbord under Littfest.