Anslagstavla för medlemmar

Anslagstavla för medlemmar

Anslagstavla för medlemmar i Författarcentrum Syd

Allmän information och tips.


Med anledning av corona-situationen

Kära medlemmar, 
det här meddelandet skickas till alla medlemmar i Sveriges Författarförbund och Författarcentrum med anledning av coronaviruset covid-19.

Utbrottet av covid-19 innebär att samhället står inför en svår utmaning. Det påverkar allt och alla, inte minst vår kår av översättare och författare.

Littfest i Umeå har redan ställts in, så även Vi Läsers litteraturbåt. Flertalet arrangemang ligger i farozonen. Ute i landet har en rad författarbesök ställts in och allting tyder på att det kommer att bli fler.

För de medlemmar som drabbas kan detta leda till inkomstbortfall. I många fall är det inkomster som är direkt avgörande för individens försörjning. Det här tar Författarförbundet och Författarcentrum på största allvar.

Vi förstår att många är oroliga och vi gör allt som står i vår makt för att värna våra medlemmars ekonomiska rättigheter. Vi för samtal direkt med arrangörer av större kulturarrangemang. Via KLYS för vi samtal med regeringen och kulturdepartementet. Vi följer den branschspecifika utvecklingen i Sverige och internationellt.

Nu prioriterar vi alltså alla översättares och författares hälsa, säkerhet och ekonomiska rättigheter. Andra frågor kan komma att ta längre tid att besvara och bereda. Vi ber vänligen om er förståelse.

Vad gäller då vid avbokning? Så här säger Författarförbundets jurist Jon Dahlén:

 ”Om du och arrangören tecknat avtal för framträdandet, så är avtalet avstamp för vad som ska gälla, men tyvärr tecknas sällan utförliga avtal för framträdanden vilket betyder att det ofta finns en osäkerhet gällande när författare eller arrangör får avboka och om det i så fall ska utgå någon ersättning eller kompensation. Om det saknas avtalade avbokningsvillkor så måste ni därmed gemensamt komma fram till en rimlig lösning utifrån omständigheterna i det aktuella fallet.

Om arrangören t.ex. avbokar nära framträdendetillfället utan att det föreligger något lagkrav, eller om du har haft utlägg för t.ex. resor eller boende med anledning av bokningen, så kan det vara rimligt att arrangören kompenserar dig för inkomstbortfall och utlägg. I vissa fall kan det finnas möjlighet att omboka framträdandet till ett senare tillfälle, vilket kan vara ett bra alternativ för båda parter.” 

Författarförbundets förbundsdirektör, Maria Andersson: 08-545 132 23
Författarförbundets ordförande, Grethe Rottböll: 070-777 58 59, grethe.rottboll@forfattarforbundet.se
Författarförbundets förste vice ordförande, Patrik Lundberg: 070-518 47 02, info@patriklundberg.se
Författarcentrums ordförande, Stig Hansén: stig.hansen@telia.com


Ny lag om e-fakturering

Sedan den 1 april 2019 får kommuner och landsting bara ta emot elektroniska fakturor. Författarcentrum har försökt ta reda på vad det här innebär för er författare när ni har uppdrag för kommuner och landsting och vi har förstått att många av uppdragsgivarna kommer att erbjuda sina leverantörer en kostnadsfri e-faktureringstjänst, allt eftersom den nya e-faktureringsrutinen införs (trots att lagen började gälla 1 april har inte alla kommuner och landsting ändrat sina rutiner än).

Precis som tidigare måste uppdragsgivarna lämna faktureringsadress när de registrerar sig hos Författarcentrum, men från och med nu ber vi dem också att bilägga eventuell info om vilken e-faktureringstjänst ni kan använda er av när ni måste e-fakturera. Vi ser också över formuläret där uppdragsgivarna lämnar sina uppgifter i förmedlingsdatabasen för att i möjligaste mån underlätta både för uppdragsgivarna och för er författare.

Läs mer på hemsidan hos Myndigheten för digital förvaltning.


Allmän information om skydd av personuppgifter och GDPR.

Personuppgiftsansvarig i Författarcentrum Syd är Anna Alsmark och vid hennes frånvaro Jacob Åkerström. Du hittar våra kontaktuppgifter här.


Författarförmedlingen

Information till Författarcentrum Syds medlemmar. Frågor och svar angående Författarförmedlingen finns här. Vid övriga frågor kontakta Jacob Åkerström.


Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
Som en följd av #metoo-upproret hösten 2017 har Författarcentrums riksstyrelse tagit fram nedanstående Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Förslaget har behandlats på riksstyrelsens möte i Stockholm den 7-8 december 2017 och ska gälla för hela organisationen (Författarcentrum Syd, Norr, Väst och Öst).

Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier


Det går nu att visa två bokomslag i din författarpresentation.
Manual för att uppdatera – läs här!


På föreningens lösenordskyddade medlemsidor kan som du som medlem logga in för att ta del av kallelser och årsmöten. Om du saknar lösenordet, kontakta kansliet via epost.