Anslagstavla för medlemmar

Anslagstavla för medlemmar

Anslagstavla för medlemmar i Författarcentrum Syd

Allmän information och tips.

Fortbildning och inspiration. Författares Sommarmöte i Karlskrona 1-3 juni 2018. Sista anmälningsdag 1 maj. Se Flyer med information!

Förslag till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
Som en följd av #metoo-upproret hösten 2017 har Författarcentrums riksstyrelse tagit fram nedanstående förslag till Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Förslaget har behandlats på riksstyrelsens möte i Stockholm den 7-8 december 2017 och ska gälla för hela organisationen (Författarcentrum Syd, Norr, Väst och Öst). Policyförslaget kommer att användas som diskussionsunderlag under våren 2018 i Författarcentrums regionala styrelser. Är du medlem i Författarcentrum Syd och har åsikter om förslaget går det bra att kontakta styrelsen via kansliet.

Läs förslaget till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Det går nu att visa två bokomslag i din författarpresentation.
Manual för att uppdatera – läs här!

På föreningens lösenordsskyddade medlemsidor kan som du som medlem logga in för att ta del av kallelser och årsmöten. Om du saknar lösenordet, kontakta kansliet via epost.