Anslagstavla

Maria Bouroncle med filmaren Carl Eneroth framför gården där Ingeborg tog livet av sina tre små barn påsken 1929.

Anslagstavla

Medverka på den digitala Poesifestivalen GlosiFest?

En poesifest på distans som heter GlosiFest kommer att äga rum i Sofia
18-28 september. Vill du delta? Skicka i så fall en inspelning av 2-3 dikter på engelska och på modersmål. Bidragen ska skickas till georgi.gavrilov@gmail.com

Göteborg – på väg till
UNESCO City of Literature?


Tidigare under våren bekräftade Göteborgs kommun, beslutet att gå vidare med ansökan om att bli en UNESCO City of Literature. Stadsledningskontoret har ansvaret att leda arbetet, planera och förankra, tillsammans med några av initiativtagarna dvs. aktörer från det fria kulturlivet (Göteborgs Litteraturhus och Författarcentrum Väst) näringslivet (Bokmässan) och Göteborgs Universitet samt representanter från olika avdelningar inom stadens kulturförvaltning. Även Västra Götalandsregionen kommer att vara delaktig.

Vi har mindre än ett år på oss att arbeta fram en bra ansökan som sedan granskas av svenska Unescorådet innan den skickas vidare till slutgiltig bedömning. Svar förväntas sedan vid månadsskiftet oktober – november 2021.

I ansökan ingår att skissa på en plan för de första fyra åren, 2022 – 2025, utifrån vad vi vill vi satsa på lokalt, vilka samarbeten som är viktiga att utveckla och hur vi ser vi på vår roll i en global kontext.

Men vi söker även svar på frågor som: Vad kan Göteborg bidra med som litteraturstad, vad är unikt med Göteborg? Är det hamnen, är det nystartade projekt som Brunnslockspoesi, eller finns kanske grunden för varför just vi ska utses till litteraturstad i vår tradition att samarbeta över gränserna; gräsrötter och akademi, näringsliv och fria aktörer? Olika konstarter med varandra?


Vi kan alla bidra

Vill du vara med och besvara dessa frågor, och sätta fokus på det du tycker är viktigt, med litteraturen som en del i en hållbar stadsutveckling?  

Vi jobbar i nuläget med att kartlägga hur litteraturen ser ut i Göteborg, och vi vill därför börja med att samla input från alla medlemmar som vill vara delaktiga.   

Författarcentrum Västs ordförande Kristín Bjarnadóttir och vice ordförande Louise Halvardsson, har därför några snabba frågor till er:

  1.  Vad är unikt med Göteborg som litteraturstad, kulturstad, stad att verka som författare/litteraturutövare i?
  2. Har du förutom det egna skrivandet, en pågående/återkommande litterär programverksamhet eller håller du t ex workshops/kurser för specifika målgrupper som pågår över längre tid?
  3. Har du initierat något annat projekt, konferens eller festival under de sista tre åren, som du tycker vi bör veta om?

Vi tacksamt emot en kort beskrivning och gärna en länk till hemsida om en sådan finns.

Svara gärna senast den 9 juni till Kristín Bjarnadóttir via mail till kb.lyng@gmail.com


Litteraturstaden Nottingham

Projektgruppen har nyligen uppstartsmöte med Litteraturstaden Nottingham online, en stad som har som uppdrag att vara rådgivare till dem som förbereder sina ansökningar. Intressant nog tillhör Litteraturstaden Nottingham de få städer i nätverket vars kansli inte är formellt inkluderat i staden. Det bygger på en oberoende organisation, men med stöd från staden samt flera organisationer. Och liksom hos oss så kom initiativet att ingå i nätverket Unescos kreativa städer som litteraturstad ursprungligen från författarnas håll. www.nottinghamcityofliterature.com


Vad ska det leda till?

Några saker initiativtagarna ser att en utnämning som UNESCO City of Literature kan leda till:

  • Bättre samordning: de litterära program och verksamheter som redan genomförs kommer få större och bättre spridning genom en samordnad kanal. City of Literature blir ett gemensamt ramverk där olika litterära satsningar kan lyftas fram. Målet är att underlätta för aktörerna att nå ut med sina program, samt göra det lättare för alla, de som bor i staden och de som kommer på besök, att hitta till rum och platser där litterär verksamhet pågår. Det kan också underlätta att hitta samarbetspartners och starta eller delta i litterära aktiviteter.
  • Gemensamt forum: De många olika litterära aktörer – bibliotek, folkbildning, universitet, förlag, stora och små föreningar och tidskrifter – som är verksamma i Göteborg får ett gemensamt forum för samtal, diskussion, samordning och utveckling. Nätverken förgrenas, växer. Detta bör bli en bra grogrund för att få stöd till nya litterära satsningar och samarbeten, lokala, regionala och även globala.
  • Nya globala nätverk: Göteborg blir del av ett nytt och spännande globalt nätverk av UNESCO litteraturstäder att lära av och samarbeta med. Ett urval: Bagdad, Barcelona, Bucheon, Dublin, Granada, Heidelberg, Iowa, Krakow, Ljublana, Lviv, Melbourne, Milano, Norwich, Nottingham, Óbidos, Quebec, Reykjavík, Tartu, Ulyanovsk och Utrecht.

    _________________________________________________________________Stipendier för att ersätta förlorad inkomst

Många har förlorat inkomster på grund av arrangemang och kurser som fått ställas in på grund av Covid-19 och risken för smittspridning. För att hjälpa har flera olika stipendier snabbt inrättats. Här tipsar vi om två och snart kommer det att komma information om ytterligare ett, från Västra Götalandsregionen. Detaljerna kring det är dock ännu inte klara, så vi återkommer om det senare.

 

Från Svenska akademien

Under perioden 14 april–5 maj finns möjlighet för i första hand författare, kulturskribenter och översättare att söka arbetsstipendium från Svenska akademien, med anledning av den situation som uppstått till följd av coronaviruset. Den som söker detta stipendium skall använda en särskilt blankett.

Mer information och nedladdningsbar blankett finns här »

 

Via Sveriges författarfond

Av det krispaket till kulturen som riksdag och regering har beslutat om, har 10 miljoner kronor ställts till författarfondens förfogande för att lindra effekterna av intäktsbortfall orsakade av Covid-19. Ansökningsperioden är 24 april – 8 maj 2020.

Bedömningen av ansökningarna kommer att göras huvudsakligen av de intäktsbortfall som redovisas i ansökan, och man behöver inte tidigare ha sökt eller erhållit stipendier från författarfonden för att komma ifråga för denna fördelning. Det är heller inget hinder att man har en ordinarie stipendieansökan insänd till författarfonden/dramatikerrådet, eller att man har ett pågående stipendium eller liknande under innevarande år.

Stipendierna kan sökas digitalt på författarfondens webbplats, www.svff.se. Där finns också mer information och vägledning för sökande.


Så här ser vår (delvis) nya styrelse ut

 

Överst från höger: Kristin Bjarnaôttír, ordförande, Louise Halvardsson, vice ordförande, Ingela Jonasson, Homeira Tari, Anna Mattsson. Nedre raden Ulrika Nandra, Fredrik Ahlfors, Malin Eriksson och Susanna Martelin.

Vi lyckades över förväntan med vårt digitala årsmöte. Visserligen är det fortfarande roligare och mer effektivt på många sätt att mötas i verkliga livet, men det digitala mötet var en lösning som ändå fungerade bra, tyckte vi som deltog. Tack till er som var med!
Till slut blev vi i alla fall ett tjugotal personer att jämföra med de runt trettio som vi varit de senaste åren.

Endast en ny styrelseledamot har vi under det nya verksamhetsåret. Det är Fredrik Ahlfors som ersätter Daniel Svensson. Vill du veta mer om vilka styrelseledamöterna är kan du läsa här: https://forfattarcentrum.se/om-oss-sektion-vast/styrelsen-vast/

Författarcentrum informerar: Ny lag om e-fakturering

Sedan den 1 april i år får kommuner och landsting bara ta emot elektroniska fakturor. Författarcentrum har försökt ta reda på vad det här innebär för er författare när ni har uppdrag för kommuner och landsting och vi har förstått att många av uppdragsgivarna kommer att erbjuda sina leverantörer en kostnadsfri e-faktureringstjänst, allt eftersom den nya e-faktureringsrutinen införs (trots att lagen började gälla 1 april har inte alla kommuner och landsting ändrat sina rutiner än).

Precis som tidigare måste uppdragsgivarna lämna faktureringsadress när de registrerar sig hos Författarcentrum, men från och med nu ber vi dem också att bilägga eventuell info om vilken e-faktureringstjänst ni kan använda er av när ni måste e-fakturera. Vi ser också över formuläret där uppdragsgivarna lämnar sina uppgifter i förmedlingsdatabasen för att i möjligaste mån underlätta både för uppdragsgivarna och för er författare.

______________________________________________________________________________

 
Nya manustjänster

Vi har sedan länge en lektörstjänst (läs om den här) åt dem som behöver hjälp att komma vidare med sina manus. Nu har vi, enligt modell från Författarcentrum Öst, tänkt utöka med liknande en redaktörstjänst och även erbjuda korrekturläsning. Hur det fungerar hos Öst kan du läsa här.

Nu vill vi dels påminna om att tjänsten finns för er som eventuellt skulle vilja använda den, men också se om det finns fler bland våra medlemmar som skulle vilja få den här typen av uppdrag. Om du har erfarenhet av lektörsläsning, redaktörsarbete eller korrekturläsning och skulle vilja ha lite extraknäck då och då, så hör av dig.

OBS! Det handlar bara om enstaka uppdrag och de förmedlas via föreningen, som också står för en viss kvalitetskontroll av utfört arbete. Har du frågor om hur det fungerar eller vill anmäla ditt intresse är du välkommen att mejla Siri Reuterstrand som är vår ansvariga för manustjänsterna.

____________________________________________________________________

Förslag till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Som en följd av #metoo-upproret hösten 2017 har Författarcentrums riksstyrelse tagit fram nedanstående förslag till Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Förslaget har behandlats på riksstyrelsens möte i Stockholm den 7-8 december 2017 och ska gälla för hela organisationen (Författarcentrum Syd, Norr, Väst och Öst). Policyförslaget kommer att användas som diskussionsunderlag under våren 2018 i Författarcentrums regionala styrelser. Är du medlem i Författarcentrum Väst och har åsikter om förslaget går det bra att kontakta styrelsen via kansliet.

Läs förslaget till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

____________________________________________________________________

Det går nu att visa två bokomslag i din författarpresentation

Manual för att uppdatera – läs här!

På föreningens lösenordsskyddade medlemssidor kan som du som medlem logga in för att ta del av kallelser och årsmöten. Om du saknar lösenordet, kontakta kansliet via epost.