Publicerat: 26 mars, 2021

Antologi: Den ohörda historien (2016)

Våren 2016 påbörjades arbetet med en antologi som senare fick namnet Den ohörda historien – romska och resandeberättelser. Genom att skriva om sina egna liv, eller sammanställa äldre släktingars berättelser, bidrar författarna i Den ohörda historien till spridning av en till stora delar okänd historia. Läsaren får ta del av människoöden från tidigt 1900-tal till nutid. Bland de medverkande finns både etablerade och ickeetablerade skribenter. De flesta av dem har handletts av författaren och kulturskribenten Malin Lindroth. I ett par av fallen, där författarna inte varit läs- och skrivkunniga, har muntliga berättelser skrivits ner och översatts till svenska. Tio personer har bidragit med sina historier. Den ohörda historien – romska och resandeberättelser släpptes i september 2016.

”(…)en viktig motvikt mot de generaliseringar och fördomar som vinner allt mer mark i vårt samhälle idag.” Stefan Eklund, Göteborgs-Posten.

Författare: Bagir Kwiek, Bennie Åkerfeldt, Kurt Magnusson, Celina Adamsson och Alex Skoglund Adamsson, Ajten Berlafa, Robert och Rade Simonović, Georgeta Baicu och Adela Jedu.

Redaktörer: Malin Lindroth och Hedvig van Berlekom

Köp boken på Adlibris eller Bokus.

Gå till anmälningar och recensioner

Dela i sociala medier