Publicerat: 20 juni, 2018

Antologi Hemvist Sverige Finland

Inbjudan till intresseanmälan 

Lagom inför midsommar har vi härliga nyheter! Vi kommer att förverkliga det samarbetsprojekt som föddes under författarresan till Helsingfors 2017 och Finland 100 år, tack vare stöd från Kulturfonden för Sverige Finland och Svenska Akademien. Det betyder att vi har fått bidrag till utgivningskostnader av en antologi Hemvist Sverige – hemvist Finland.

Finländska (finskspråkiga och finlandssvenska) författare/poeter/översättare bland våra medlemmar som bor i Sverige eller Finland inbjuds att skriva och beskriva sina hemvistkänslor: Var är hemma? Tillhörighet både i Sverige och Finland? Bara i ett av länderna? Eller varken eller? Hur blir man hemma i sitt språk när det finns flera officiella språk?

Om du tillhör denna målgrupp och vill skriva en text (essä, prosa eller poesi) ta kontakt med projektledaren Barbara Fellgiebel epost: alfacult@gmail.com Tel. 076 – 100 30 80.

Helsingfors. Författarresan till Finland 100 år följs upp av en antologi hösten 2018.

Det utgår inget honorar, däremot kommer de medverkande att bjudas in till publika arrangemang som uppmärksammat temat och boken i Malmö, Lund och andra orter i södra Sverige under hösten.

Obs: Den 14 juli gör vi ett urval av de förslag som inkommit.

Senast den 31 augusti behöver vi ditt färdiga manus , (max 5000 tecken inkl blanksteg).

Glad midsommar!

Dela i sociala medier