Årets Johnie Paikinstipendiat – Hanna Wikman

Foto: Miguel Herranz

Årets Johnie Paikinstipendiat – Hanna Wikman

Johnie Paikins stipendium delas ut vartannat år – vart fjärde till en ung, kämpande poet som bor i Göteborg. Priset – 5 000 kronor – kommer att delas ut 18 augusti hos Judiska församlingen i Göteborg. Johnie Paikin-stipendiet 2018 tilldelas Hanna Wikman.

Juryns motivering

Johnie Paikin-stipendiet tilldelas 2018 en språkligt normbrytande poet och aktivist, vars envisa röst inte lätt låter sig genrebestämmas, vars texter skapar sin egen form, andas eget liv. En röst som försvarar utkanternas folk och delar med sig av oväntade perspektiv. En poet som inspirerar andra till skrivande med sina aktivistiska skrivsituationer lika väl som med egna texter.

Om Hanna Wikman

Hanna Wikman, född 1981 i Väja, Ångermanland. Uppvuxen jämte massafabrikens skorstenars jämna puls av rök och senare på Kramfors gator, allt längsmed Ångermanälven i Ådalen, där alla beter sig som syndikalister, minst, oavsett vad de kallar sig.

Debutromanen Lift (Charlie by Kabusa, 2010), tar plats på grusdammiga Europavägar, stenhårda grusvägar, mjuka kuster och varma inland. En lesbisk vägbok som hela tiden rör på sig och dig som läser. Vad vågar du drömma? Du behöver fundera på det.

Hennes dikter, präglade av hjärtans slag och människors rörelser, har publicerats i tidskriften Provins, tidningen Bang, antologin Dikter, sånger och musik från Nordingrå och i det nordiska projektet Waters and Harbours in the North (Författarcentrum Väst, 2017)

Sommaren 2018 bidrog hon med novellen Jäntjävlar i Föreningen Arbetarskrivares antologi Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar.

Hanna Wikman är bosatt på Hisingen i Göteborg, verksam som biblioteksassistent och skrivpedagog, och var aktiv i driften av det anarkistiska bokkafét Vulgo i Linnéstaden Göteborg.

Läs mer om Johnie Paikins stipendium här!