Arvoden

Tillbaka till Författarförmedlingen

Arvodeslista

Nedanstående arvoden är minirekommendationer. Det står varje författare fritt att begära högre ersättning för sitt arbete. Arvodeslista för utskrift

Offentligt framträdande

 • Bibliotek, konferenser, litteraturfestival och
  liknande (framträdande upp till två timmar)
 • därefter per påbörjad timme
 • Framträdande upp till 15 min**

Exkl. soc. avg.*

 • 5 707 kr
 • 571 kr
 • 2 283 kr

Inkl. soc. avg.

 • 7 500 kr
 • 750 kr
 • 3 000 kr

Skolan (även folkhögskola) Klassbesök***

 • 1 lektion upp till 60 minuter
 • 2 lektioner
 • 3 lektioner
 • 4 lektioner
 • per ytterligare lekt samma dag
 • Storsamling (flera klasser)

Exkl. soc. avg.

 

 • 3 044 kr
 • 4 185 kr
 • 4 946 kr
 • 5 707 kr
 • 1 141 kr
 • 5 707 kr

Inkl. soc. avg.

 

 • 4 000 kr
 • 5 500 kr
 • 6 500 kr
 • 7 500 kr
 • 1 500 kr
 • 7 500 kr

Skrivarläger

 • Per dag, minst tre dagar och max fyra timmar/dag

Exkl. soc. avg.

 • 5 707 kr

Inkl. soc. avg.

 • 7 500 kr

* Utöver arvodet tillkommer sociala avgifter som är 31,42 % för vanlig A-skattare, 16,36 % för pensionärer födda 1938-1951. Arvodet som anges inkl. soc. avg. gäller F-skattare.

** Vid poesifestivaler och liknande där författaren enbart läser sin egen text tillkommer ingen moms på arvodet.

*** Klassbesök: en klass åt gången, ej fler än 35 elever.


RESOR och eventuella hotellkostnader tillkommer.

MOMS (25 %) tillkommer i de fall författaren är F-skattare eller momsregistrerad A-skattare. Författarbesök i skolan är momsfritt.

TRAKTAMENTE kan vid förhandsöverenskommelse utgå vid övernattning för a-skattare. Schablonbelopp heldag 230 kr, halvdag 115 kr. Avdrag för måltider mm, se mer detaljerad information på Skatteverkets broschyr Traktamenten och andra kostnadsersättningar.