Arvoden

Arvodeslistan hittar du på Författarförmedlingen via följande länk: https://forfattarformedling.se/arvoden
Du kan ladda ned arvodeslistan för utskrift genom att klicka här.