Arvoden

Tillbaka till Författarförmedlingen

Arvodeslista

Nedanstående arvoden är minirekommendationer. Det står varje författare fritt att begära högre ersättning för sitt arbete. Arvodeslista för utskrift

Offentligt framträdande

 • Bibliotek, konferenser, litteraturfestival och
  liknande (framträdande upp till två timmar)
 • därefter per påbörjad timme
 • Framträdande upp till 15 min**

Exkl. soc. avg.*

 • 5 707 kr
 • 683 kr
 • 2 283 kr

Inkl. soc. avg.

 • 7 500 kr
 • 996 kr
 • 3 000 kr

Skolan (även folkhögskola) Klassbesök*** under samma dag

 • 1 lektion upp till 60 minuter
 • 2 lektioner
 • 3 lektioner
 • 4 lektioner
 • per ytterligare lekt samma dag
 • Storsamling (flera klasser)

Exkl. soc. avg.

 

 • 3 044 kr
 • 4 185 kr
 • 4 946 kr
 • 5 707 kr
 • 1 141 kr
 • 5 707 kr

Inkl. soc. avg.

 

 • 4 000 kr
 • 5 500 kr
 • 6 500 kr
 • 7 500 kr
 • 1 500 kr
 • 7 500 kr

Skrivarläger

 • Per dag, minst tre dagar och max fyra timmar/dag

Exkl. soc. avg.

 • 5 707 kr

Inkl. soc. avg.

 • 7 500 kr

* Utöver arvodet tillkommer sociala avgifter som är 31,42 % för vanlig A-skattare, 10,21 % för pensionärer födda 1938-1954. Arvodet som anges inkl. soc. avg. gäller F-skattare.

** Vid poesifestivaler och liknande där författaren enbart läser sin egen text tillkommer ingen moms på arvodet.

*** Klassbesök: en klass åt gången, ej fler än 35 elever.


RESOR och eventuella hotellkostnader tillkommer.

MOMS (25 %) tillkommer i de fall författaren är F-skattare eller momsregistrerad A-skattare. Författarbesök i skolan är momsfritt.

DIGITALA FÖRFATTARBESÖK arvoderas med samma arvode som fysiska. Observera att digitala författarbesök, om inte annat överenskommits, av upphovsrättsliga skäl inte får spelas in eller återanvändas.

TRAKTAMENTE kan vid förhandsöverenskommelse utgå vid övernattning för A-skattare. Schablonbelopp heldag 240 kr, halvdag 120 kr. Avdrag för måltider mm, se mer detaljerad information i Skatteverkets broschyr Traktamenten och andra kostnadsersättningar.