Publicerat: 26 oktober, 2023 Skrivet av: Elnaz Baghlanian | Författarcentrum Öst

Nya arvodesrekommendationer från 1 januari 2024 

Den 1 januari 2024 höjs arvodesrekommendationerna för författarframträdanden. Den senaste höjningen skedde i januari 2019. För framträdanden som bokas under 2023, men som genomförs under 2024, gäller det arvode som överenskommit vid bokningstillfället.

De nya minimiarvodena presenteras här. Det här är rekommenderade minimiarvoden. Det står varje författare fritt att begära högre ersättning för sitt arbete.

För frågor kring de höjda arvodena hänvisar vi till Sveriges Författarförbund och KLYS.

Dela i sociala medier