Publicerat: 08 november, 2022 Skrivet av: Hedvig van Berlekom | Författarcentrum Väst

24 november: Att göra skillnad – Samhällsengagerade bilderböcker


Mångfald och ökad representation har blivit nyckelord under de senaste åren, men vad innebär det för bilderboken? Forskaren Kristina Hermansson har skrivit om 1970-talets politiskt radikala bilderböcker, 2000-talets normkritiska liksom samtida skildringar av ekonomisk utsatthet och fattigdom.

Den 24 november föreläser Kristina Hermansson på Världslitteraturhuset och lyfter fram en historisk översikt av bilderboken som samhällsengagerande. Hur förhåller sig bilderböcker till samhälle och politik på olika sätt och hur har detta engagemang sett ut över tid? Vem får synas och vems perspektiv får gestaltas? Via nedslag i olika årtionden exemplifieras hur bilderboken kan vara eller uppfattas vara samhällsengagerad i olika tider och på olika sätt. Föreläsarens forskningsfokus utgår från Sverige och Norden, varpå bildexempel huvudsakligen hämtas därifrån men tar även avstamp i annan utomnordisk forskning inom området.

Folkuniversitetet arrangerar föreläsningen inom ramen för Författarcentrums projekt Läsning utan gränser i samverkan med Folkuniversitetsföreningen.

Kristina Hermansson är filosofie doktor, forskare och universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur. 

Datum: 24 november
Tid: 18:00-19:30
Plats: Världslitteraturhuset, Gamlestadstorget 11, Göteborg
Spårvagn: Hållplats Gamlestadstorget med spårvagn 4, 7, 9, 11
Här hittar du eventet på Facebook!

Dela i sociala medier