Fredrik Lagerqvist

Lässatsning Eskilstuna

Lässatsning Eskilstuna

Författarbesök Lässatsning Eskilstuna årskurs 3 Författarbesök Skrivsatsning Eskilstuna årskurs 5

Författarbesök årskurs 5 — Skrivsatsning Eskilstuna

Författarbesök årskurs 5 — Skrivsatsning Eskilstuna

Författarbesök för årskurs 5 – 2021 Eskilstuna kommun erbjuder alla klasser i årskurs 5 besök av en författare. Projektet, som startar under hösten 2021, är ett samarbete mellan kommunen och Författarcentrum Öst, som ansvarar för författarbokningar och sådant som rör själva besöken. Det är också hit ni skickar anmälan.   Författarbesöken, som är kostnadsfria för […]

CORONA OCH FÖRFATTARCENTRUMS VERKSAMHET

Säkerhet och hälsa i första hand Författarcentrum befinner sig, precis som resten av samhället, i en situation där vi inte vet så mycket annat än att vi behöver ta Folkhälsomyndighetens riktlinjer och riksdagens beslut på största allvar och i mesta möjliga mån anpassa vår verksamhet därefter. Vi ska ta hänsyn till allmänhetens säkerhet och hälsa […]

Författarbesök årskurs 3 — Lässatsning Eskilstuna

Författarbesök för årskurs 3 – 2021 Eskilstuna kommun erbjuder alla klasser i årskurs 3 besök av en författare. Projektet, som startade 2017, är ett samarbete mellan kommunen och Författarcentrum Öst, som ansvarar för författarbokningar och sådant som rör själva besöken. Det är också hit ni skickar anmälan. Frågor som rör distribution av böcker besvaras av […]

Möt en bilderboksskapare

Vad är en författare? Vad är en illustratör? Hur gör man en bok? Hur ritar man en pizza? Tycker författare om pizza? Dessa och andra frågor kommer barn på Stockholms förskolor ha möjlighet att ställa till några av landets främsta bilderboksskapare i år, för femte året i rad. Projektet Möt en bilderboksskapare fortsätter 2022, efter […]

Läsning Pågår-projekt

Läsning Pågår är ett läsfrämjande projekt som introducerades i Stockholm i samband med kulturhuvudstadsåret 1998. Syftet med Läsning Pågår är att genom författarbesök skapa och stärka intresset för läsning och skrivande. Projektet drivs av Författarcentrum Öst och genomförs i samarbete med kultur- / utbildningsförvaltningar och bibliotek och finansieras av de kommuner som medverkar. Läsning Pågår […]

Läsning Pågår i särskola, resurs- och specialklass

Under hela 2022, vår- såväl som hösttermin, får Stockholms grundsärskoleklasser, särgymnasier, specialklasser samt resursklasser kraftigt subventionerade författarbesök från några av Sveriges bästa barn- och ungdomsboksförfattare. Författarcentrum erbjuder detta i samarbete med Medioteket och Kulturförvaltningen. Erbjudandet gäller alla skolor i Stockholm; kommunala som privata. Det enda som kostar är anmälningsavgiften, 1050:-/lektion á 60 minuter. Författarnas arvode, […]

Visa fler...

Läsning Pågår Stockholm, årskurs 8

Under veckor 45-49 2021 får Stockholms alla årskurs 8-klasser som vanligt kraftigt subventionerade författarbesök från några av Sveriges bästa ungdomsboksförfattare. Författarcentrum erbjuder detta i samarbete med Medioteket och Kulturförvaltningen. Erbjudandet gäller alla grundskolor i Stockholms, kommunala som privata. Den enda kostnaden för skolan är anmälningsavgiften 1050:-/lektion á 60 minuter. Författarnas arvode, som är minst 4 […]

Läsning Pågår Stockholm, årskurs 5

Under maj 2022 får Stockholms alla årskurs 5-klasser som vanligt kraftigt subventionerade författarbesök från några av Sveriges bästa barn- och ungdomsboksförfattare. Författarcentrum erbjuder detta i samarbete med Medioteket och Kulturförvaltningen. Erbjudandet gäller alla grundskolor i Stockholms, kommunala som privata. Den enda kostnaden för skolan är anmälningsavgiften 1050:-/lektion á 60 minuter. Författarnas arvode, som är minst […]