Jenny Lindblad

Läsning Pågår

Läsning Pågår genomförs av Författarcentrum Öst i samarbete med olika kommuner. Skolorna inom respektive kommun får subventionerade författarbesök som ska väcka elevernas läslust, fantasi och nyfikenhet att utforska språket och utveckla berättandet. Författarcentrum Öst och respektive kommun avtalar om antalet skolor och under vilken tidsperiod författarbesöken ska äga rum. Läsning Pågår startade i Stockholm i samband […]