Patrik Tornéus

Provins på Littfest med nytt nummer

I år har det gått 20 år sedan Nils-Aslak Valkeapää, Áillohaš, gick ur tiden vid 58 års ålder, och 30 år sedan han 1991 tilldelades Nordiska rådets litteraturpris för sitt episka verk Beaivi, áhčážan (Solen, min far). Áillohaš är en portalfigur inom samiskt kulturliv vars konstnärskap och gärning svårligen låter sig sammanfattas: poet, jojkare, bildkonstnär, musiker, fotograf, skådespelare och […]