Biblioteket 300 m2 – ovisst läge inför 2019

Biblioteket 300 m2 – ovisst läge inför 2019

Kommer det populära biblioteket i Brunnsparken att överleva årsskiftet?
– Viljan finns men pengar saknas, säger Mariya Vodova, kulturnämndens ordförande.

Hon menar att finansieringen av en förlängning av hyreskontraktet inför 2019 nu måste diskuteras: Ska kulturnämnden betala eller kommunstyrelsen skjuta till extra pengar?
Hufvudstaden är inställd på att hyra ut till 300 m2 även under 2019.
– Längre än så kan vi inte säga idag eftersom vi arbetar på en detaljplan för att utveckla kvarteret, säger Fredrik Ottosson på fastighetsbolaget.
Det ovissa läget för 300 m2 har varit en följetong i flera år. Sedan 2017 har biblioteket kunnat hållas öppet genom ett samarbete med Social resurs i Göteborg.
Christina Persson, då chef för Göteborgs stadsbibliotek, trodde i slutet av 2016 att 300 m2 skulle kunna permanentas. Hennes efterträdare, Annette Eliasson, bekräftar att samtal om finansieringen inom kort ska inledas inom kommunen.

PETER NILSSON

(26 mars 2018)

Klicka här för att läsa mer om bakgrunden och kampanjen för att rädda 300 m2!