Bagir Kwiek

Bagir Kwiek

Bagir Kwiek är romsk aktivist och en av initiativtagarna till utställningen
Vi är Romer. Bagir har även skrivit den romska sagoboken Det var en gång
det som inte var.

Foto: Maja Kristin Nylander
Bilden är hämtad från projektet Vi är romer.
Text: Tre dagar i Auschwitz