1090 namn mot ABF:s nedläggning av föreläsningarna

1090 namn mot ABF:s nedläggning av föreläsningarna

Namninsamlingen för att försöka förmå ABF att inte lägga ned sina populära föreläsningar i Göteborg avslutades 23 mars.
Conny Pettersson, chef på ABF Göteborg, tog emot listorna från Maria Jacobson och Siri Reuterstrand, två av initiativtagarna till insamlingen.
– Jag beklagar nedläggningen, sade Pettersson. Vi har problem att få vår verksamhet att gå ihop.
Seminariemakarna Lena Ulrika Rudeke och Sewilius Berg har sagt upp sig från ABF.

Det är sant att studieförbunden har fått minskade inslag från staten. Men ABF Göteborg har kritiserats för att inte ha försökt lösa sina ekonomiska problem på ett mindre drastiskt sätt eller söka samarbetspartners för att kunna fortsätta sin seminarieverksamhet.

Den nedläggning som Conny Pettersson beklagar är det han själv som i egenskap av chef har drivit på för.

Det är också så att ABF Göteborg är vid god kassa, 77 miljoner kronor finns på banken och årets offentliga bidrag är på 40 miljoner. Föreläsningsverksamheten har kostat 1,2 miljoner per år, förutom löner till verksamhetsledarna.

Så här skrev FCV:s nyhetsbrev Litteratur i Väst i februari:

”Vi lever i en tid när läsandet sjunker bland unga och vissa grupper av män och lögner i den samhälleliga debatten presenteras som alternativa fakta. När rykten och ren desinformation sprids på oresonliga och hatiska nätsajter.

ABF Göteborg har genom sin föreläsningsverksamhet framhärdat i att föra resonerande och kritiska samtal, ställt frågor om samhällsutvecklingen, låtit åsikter mötas under civiliserade former.

Inte minst har litteraturen haft sin givna plats på restaurang Trappan i Folkets Hus och i andra sammanhang.

Beslutet från ABF att lägga ned sin populära verksamhet har slagit ned som en bomb bland den stora publik som genom åren har besökt seminarierna på Trappan.”

Namninsamlingen mot nedläggningen har endast bedrivits på nätet vilket innebär att hela opinionen emot nedläggningen inte återspeglas i de 1090 underskrifterna.

Fotnot: Även Lasse Winkler ingår i gruppen bakom namninsamlingen och en debattartikel om nedläggningen i Göteborgs-Posten.

PETER NILSSON
(27 mars 2017)

(Bilden – seminariemakarna Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke har sagt upp sig från ABF. Foto: Eric Öbo)

Uppropet:

Till: ABF Göteborg

När den behövs som mest, när konflikterna i samhället skärps, så väljer ABF att lägga ner Göteborgs ledande debatt- och samtalsscen.

Här har i 17 år, säsong efter säsong, lokalerna fyllts med publik som lyssnat på och talat med, landets mest intressanta och tongivande föreläsare och debattörer. Här har politikens, kulturens, utbildningens viktigaste frågor lyfts fram.

ABF:s föreläsningsverksamhet har blivit en institution och ett riktmärke som har fyllt ett annars mörkt hål i det offentliga livet i Göteborg. Få andra organisationer eller enskilda aktörer har varit i närheten av arrangörerna Lena Ulrika Rudekes och Sewilius Bergs ambitioner och kvalitetsnivå.

Vi undertecknare, som på olika sätt tagit del av föreläsningsverksamheten under dessa 17 år – som publik, medverkande och medarrangörer – vill med detta upprop visa vår uppskattning för den tid som varit och vädja till ABF Göteborg om att behålla denna viktiga mötesplats.

Med vänlig hälsning

Klicka här för att läsa artikeln Föreläsningsserie skrotas trots miljoner på banken i Göteborgs-Posten!

Klicka här för att läsa debattartikeln ABF Göteborg skjuter sig i foten (GP)!