Publicerat: 20 juni, 2022

Betala för det digitala

Under det senaste året har antalet digitala framträdanden ökat, likaså digitala uppläsningar av annans text. Vi på Författarcentrum, ALIS och Sveriges Författarförbund har fått många frågor om vilka arvoden och ersättningar som rekommenderas i dessa sammanhang.

Precis som vid analoga nyttjanden påverkas arvodet/ersättningen av användningens omfattning, det vill säga antal åhörare och tidsperiod, men även andra faktorer kan spela in.

Här har vi listat principerna för hur olika slags digitala nyttjanden ska arvoderas/ersättas, var arvodesuppgifter kan inhämtas och vart du vänder dig för att söka tillstånd för uppläsning av någon annans verk.

Författarframträdanden
Författarframträdanden kan spelas in – under förutsättning att författaren gett sitt medgivande – och får visas under maximalt en veckas tid (mellan vilka datum ska framgå av bokningsbekräftelsen). Visningstiden ingår i det rekommenderade arvodet. Arvodesrekommendationer finns på Författarcentrums webbsida, närmare bestämt här.
Det finns dock undantag från när inspelning kan göras: författarframträdanden i skolan.

Författarframträdanden i skolan
Inspelning av författarbesök i skolan är inte tillåtet. Ett digitalt besök kan förstås inte bli samma upplevelse och bjuda på samma närvaro som ett verkligt möte med författaren i klassrummet eller aulan, och därför är det extra angeläget att det digitala mötet får vara unikt och ”här och nu”. Att eleverna ges möjlighet att ställa frågor och bli sedda, om än via en datorskärm. Arvodesrekommendationer finns på Författarcentrums webbsida, närmare bestämt här.

Nyttjande av någon annans verk
Av upphovsrättsliga skäl måste tillstånd inhämtas för att nyttja någon annans verk. Exempel på nyttjande kan vara att läsa upp en saga inför publik på ett bibliotek. ALIS representerar cirka 4000 upphovspersoner och genom att skapa en inloggning hos dem kan du se om den författare eller översättare vars verk du vill använda finns med. Genom deras tillståndsformulär kan du sedan söka tillstånd för användning av texten.

Inspelad uppläsning av någon annans verk
När någon annan än författaren läser hela eller delar ur ett verk på en digital plattform tillämpas ALIS prislista avseende ALIS-anslutna upphovspersoner. Om framförandet sparas på en plattform för åtkomst i efterhand tillämpas både Tariff 5. Webbplatser och Tariff 6. Uppläsning.

Livesänd uppläsning av annans verk
Vid en uppläsning som enbart sänds live och inte sparas på någon plattform efteråt tillämpas Tariff 6. Uppläsningar i ALIS prislista.

Mer information
Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter till respektive organisation nedan.

ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige) är en upphovsrättsorganisation för textskapare. ALIS stiftades år 1995 av Sveriges Författarförbund, Journalistförbundet, Dramatikerförbundet och Läromedelsförfattarna för att stärka litterära upphovspersoners rättigheter och intressen. ALIS representerar cirka 4000 författare och översättare, vars verk de utfärdar tillstånd för att använda i olika sammanhang. | www.alis.org

Författarcentrum har förmedlat författarbesök sedan 1967 och bokar årligen närmare 2500 uppdrag för författare till skolor, bibliotek, festivaler, organisationer och företag. Förutom förmedlingsverksamheten driver föreningen egna läs- och skrivfrämjande projekt, litterära scener, arrangerar författardagar och publika evenemang samt erbjuder olika manustjänster. | www.forfattarcentrum.se

Sveriges Författarförbund är en facklig organisation för verksamma som författare och litterära översättare. Vi har funnits sedan 1893 och har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomiska, juridiska och sociala frågor som rör det litterära yrkesutövandet. Till vår rådgivning vänder sig framför allt upphovspersonerna. | www.forfattarforbundet.se

Dela i sociala medier