Bli medlem i Författarcentrum

Bli medlem i Författarcentrum

Varje år förmedlar vi på Författarcentrum närmare tretusen författarbesök – till skolor, bibliotek, studieförbund, mässor och föreningar.

Som medlem är du inte garanterad uppdrag men med en presentation på vår webb ökar möjligheterna. Och du som brukar få uppdrag ändå kan få hjälp med det praktiska – arvodesdiskussioner, bokningar och utvärderingar – utan extra kostnad. Ju fler bokningar som går via oss, desto tydligare syns arbetet som du och andra författare gör utöver skrivandet. Och ju tydligare det arbetet syns, desto starkare blir vår röst gentemot uppdragsgivare, bidragsgivare och politiker.

Författarcentrum är indelat i fyra regioner – öst, väst, syd och norr.
Författarcentrums förmedlingsdatabas omfattar hela landets medlemmar, men organisatoriskt är föreningen indelad i fyra regioner. Du söker medlemskap i regionen där du bor.

Författarcentrum Öst: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.
Författarcentrum Väst: Västra Götalands, Hallands och Värmlands län.
Författarcentrum Syd: Skåne, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Blekinges län.
Författarcentrum Norr: Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.

For ICORN-writers
Professional writers at ICORN or newly arrived professional writers in Sweden, we at Författarcentrum (Writer’s Center) want to inform you of the Writers’ Center and encourage you to become members. Read more.